Back to overview

Verzoekschrift

Simple statement

Een burger kan een verzoekschrift indienen bij het Vlaams Parlement, waarin hij of zij een voorstel doet om het beleid of een decreet te wijzigen.

Comprehensive statement

Een burger kan een verzoekschrift indienen bij het Vlaams Parlement, waarin hij of zij een voorstel doet om het beleid of een decreet te wijzigen.

Zo’n verzoekschrift moet aan bepaalde criteria voldoen:

 • onderteken het verzoekschrift (alleen of met meerdere mensen)
 • vermeld duidelijk de naam en de voornaam van de indiener(s)
 • kies een onderwerp dat tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoort, of dat minstens hun belang raakt 
  (bekijk de bevoegdheden)
 • formuleer een ernstig verzoek
 • gebruik geen beledigend taalgebruik

Als al die criteria vervuld zijn, dan kan de bevoegde commissie het verzoekschrift op verschillende manieren behandelen:

 • De commissie kan er gewoon kennis van nemen, zonder meer.
 • De commissie kan het bespreken en grondiger behandelen. De commissie maakt dan een verslag dat ter bevestiging aan de plenaire vergadering wordt voorgelegd
  Als minstens 15.000 personen uw verzoekschrift ondertekenden, dan moet de commissie een hoorzitting houden met de eerste ondertekenaar

Het verzoekschrift zelf is niet openbaar, en het Vlaams Parlement publiceert uw verzoekschrift zelf niet. De verslagen van de besprekingen van de verzoekschriften zijn wel openbaar.

Back to overview
Scroll to top