Back to overview

Verslagen

Simple statement

In het Vlaams Parlement worden twee soorten verslagen gemaakt.

 1. Van de debatten in de plenaire vergaderingen, van vragen om uitleg en interpellaties wordt onmiddellijk een verslag gemaakt in de commissievergaderingen.
   
 2. Van de besprekingen in de commissies van teksten, zoals resoluties en decreten, van hoorzittingen of van gedachtewisselingen  wordt alleen een verslag gemaakt als de hele bespreking achter de rug is.

Comprehensive statement

In het Vlaams Parlement worden twee soorten verslagen gemaakt.

 1. Van de debatten in de plenaire vergaderingen, van vragen om uitleg en interpellaties wordt onmiddellijk een verslag gemaakt in de commissievergaderingen.
  In het parlementaire jargon heette dat "Handelingen". Dat soort verslag is een integraal en woordelijk verslag. Dat het verslag woordelijk is, betekent niet dat heel exact wordt opgeschreven wat gezegd wordt: aarzelingen of versprekingen bijvoorbeeld, worden niet opgenomen in het verslag.
  Dit soort verslagen worden snel op de website gepubliceerd: voor plenaire vergaderingen gebeurt dat op dezelfde dag en voor commissievergaderingen op dezelfde dag of de dag nadien.
 2. Van de besprekingen in de commissies van teksten, zoals resoluties en decreten, van hoorzittingen of van gedachtewisselingen  wordt alleen een verslag gemaakt als de hele bespreking achter de rug is..
  Zo’n bespreking kan verschillende vergaderingen in beslag nemen. Daardoor komt het dat van sommige delen van de commissievergadering pas na verloop van tijd een verslag beschikbaar is. Dit soort verslagen is ook niet noodzakelijk een letterlijke weergave van wat er gezegd is. Het verslag brengt bijvoorbeeld stukjes bespreking over hetzelfde onderwerp in verschillende vergaderingen samen. Het verslag dient om aan de plenaire vergadering te worden bezorgd.
Back to overview
Scroll to top