Back to overview

Tekst aangenomen door de commissie

Simple statement

De tekst aangenomen door de commissievergadering, is de oorspronkelijke ingediende tekst of de tekst waarin de amendementen zijn verwerkt die in de commissievergadering zijn goedgekeurd. 

Comprehensive statement

De tekst aangenomen door de commissievergadering, is de oorspronkelijke ingediende tekst of de tekst waarin de amendementen zijn verwerkt die in de commissievergadering zijn goedgekeurd. Deze term slaat op:

Deze tekst wordt opgenomen in het commissieverslag, en na de behandeling in commissie naar de plenaire vergadering gestuurd. Soms wordt deze tekst een afzonderlijk stuk, bijvoorbeeld in het geval van een programmadecreet.

Back to overview
Scroll to top