Back to overview

Schriftelijke vraag

Simple statement

Elk parlementslid kan altijd (ook tijdens recesperiodes) een schriftelijke vraag stellen aan een Vlaamse minister, die er ook schriftelijk op moet antwoorden. De vraagsteller krijgt het antwoord eerst, en heeft er dan gedurende 15 werkdagen het alleenrecht over. Na die 15 dagen worden vraag en antwoord gepubliceerd op de website van het Vlaams Parlement.

Schriftelijke vragen zijn het meest gebruikte parlementaire controlemiddel.

Meer informatie? Lees de schriftelijke vragen van het Vlaams Parlement

Back to overview
Scroll to top