Back to overview

Ontwerp van decreet

Simple statement

Een ontwerp van decreet is een initiatief van de Vlaamse Regering voor een nieuw decreet.

De regering dient het ontwerp van decreet in met een toelichting, een advies van de Raad van State, adviezen van andere geraadpleegde adviesorganen en het voorontwerp van decreet. Vervolgens bespreekt het Vlaams Parlement het ontwerp.

Comprehensive statement

Een ontwerp van decreet is een initiatief van de Vlaamse Regering voor een nieuw decreet.

De regering dient het ontwerp van decreet in met een toelichting, een advies van de Raad van Stateadviezen van andere geraadpleegde adviesorganen en het voorontwerp van decreet. Vervolgens bespreekt het Vlaams Parlement het ontwerp.

De bespreking van een ontwerp van decreet verloopt zoals die van een voorstel van resolutie of een voorstel van decreet.

1. De commissie bespreekt het voorstel

Het ontwerp van decreet wordt besproken in een parlementaire commissie.

  • De bespreking in de commissie zijn inhoudelijk grondig, en gaan vaak over alle inhoudelijke technische en juridische aspecten.
  • Volksvertegenwoordigers kunnen specialisten horen over het probleem in het ontwerp. Dat gebeurt in hoorzittingen.
  • De volksvertegenwoordigers van de commissie stellen eventuele aanpassingen aan de voorgestelde tekst voor. Die aanpassingen heten amendementen.
  • Na de bespreking volgt er een voorlopige stemming. Pas als een meerderheid van de commissieleden voor het voorstel stemt, gaat de tekst naar de plenaire vergadering.

2. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel

Het ontwerp van decreet wordt vervolgens besproken in de plenaire vergadering.

  • De volksvertegenwoordigers krijgen eerst het verslag van de commissiebesprekingen.
  • Daarna kunnen ze het ontwerp opnieuw bespreken met de hele groep. De bespreking in de plenaire vergadering gaat gewoonlijk over de algemene lijnen van het ontwerpniet meer over de technische details.
  • De volksvertegenwoordigers dienen eventueel amendementen in.
  • De plenaire vergadering houdt de eindstemming over het ontwerp.

3. De Vlaamse Regering voert uit

  • Een ontwerp van decreet wordt nu bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering Het wordt dan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Nu moet de Vlaamse Regering ervoor zorgen dat het decreet ook wordt toegepast.
Back to overview
Scroll to top