U bent hier

Vlaamse administratie

De ondersteuning van de Vlaamse overheidsdiensten gebeurt in het Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur. Het gaat om onderwerpen zoals het eigen personeelsbeleid, de facilitaire dienstverlening, het vastgoedbeheer en het ICT-beleid in de Vlaamse overheid. Ook de administratieve vereenvoudiging en het streven naar een betere kwaliteit van de regelgeving vallen onder de verantwoordelijkheid van dit beleidsdomein.
Herman Teirlinkgebouw

Parlementaire voorbereiding en documenten