U bent hier

Klimaat

Op 17 februari 2016 heeft het Vlaams Parlement de Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen opgericht die zich boog over de klimaatproblematiek. In december 2015 werd in Parijs een UNO-klimaattop gehouden. De klimaatcommissie moest uitmaken hoe Vlaanderen de afspraken van die klimaattop in de praktijk gaat brengen. Daarvoor organiseerde ze een hele reeks hoorzittingen. De Commissie heeft op 2 mei beslist om een reeks adviezen te vragen aan een aantal strategische adviesraden. Op basis van al deze gegevens heeft de commissie conclusies geformuleerd in een klimaatresolutie.
Illustratie klimaatverandering - link dossier klimaat

Besprekingen in de vergadering

Besprekingen in de vergadering