U bent hier

Inburgering

De Vlaamse samenleving is een diverse samenleving geworden, waarin mensen van verschillende nationaliteiten en religies samenwonen. Het beleid rond inburgering wil zorgen dat nieuwe burgers kunnen deelnemen aan de samenleving. Nieuwkomers in Vlaanderen of Brussel kunnen een inburgeringstraject afleggen met een basiscursus Nederlands en begeleiding naar het vinden van werk of studies. Het integratiebeleid wil het samenleven van vele verschillende Vlamingen bevorderen. Het Agentschap Integratie en Inburgering voert het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit (behalve in de steden Antwerpen en Gent die over een eigen agentschap beschikken). De dienstverlening richt zich zowel op burgers, diensten als het beleid. Alle Vlaamse ministers kunnen initiatieven nemen om het integratiebeleid waar te maken, de minister van integratie coördineert.

Parlementaire voorbereiding en documenten