U bent hier

Hervorming Vlaamse Provincies

De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de verdere afslanking van de Vlaamse Provincies. Vanaf 2018 zullen de provincies niet langer persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, welzijn, of cultuur mogen uitoefenen, en geen opcentiemen op de onroerende voorheffing meer kunnen innen. Het Vlaams Parlement behandelde en keurde de nodige regelgeving inmiddels goed.
Provinciehuis West Vlaanderen - Illustratie dossier provinciehervorming

Nieuws

Vergadering commissie binnenlandse zaken met provinciegouverneurs 2015

De gezamenlijke voorstelling van de jaarverslagen is een direct gevolg van de afspraken tussen de Vlaamse regeringspartijen en Open Vld naar aanleiding van de benoeming van de gouverneur van Oost-Vlaanderen in 2013.

Andere dossiers