U bent hier

Hervorming van het secundair onderwijs

De Vlaamse Regering heeft op 13 januari 2017 de laatste hand gelegd aan de conceptnota's voor de modernisering van het secundair onderwijs. Deze vormen de verdere uitrol van het Masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs dat de vorige Vlaamse Regering op 4 juni 2013 goedkeurde. In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt de algemene vorming versterkt en moeten alle leerlingen een vooropgesteld niveau halen. Naast de algemene vorming komt er een keuzegedeelte om nieuwe vakken te verkennen of andere uit te diepen. In de tweede en derde graad komen er 8 studiedomeinen in plaats van 29 studiegebieden.

Parlementaire voorbereiding en documenten

Nieuws

Illustratieve foto Eindresultaat onderwijsfestival
Het eindrapport over de brede maatschappelijke discussie rond de eindtermen in het onderwijs is op 4 oktober 2016 voorgesteld in het Vlaams Parlement. Het rapport is de neerslag van een uitgebreide consultatie- en discussieronde over de eindtermen ..

Andere dossiers

  • Dossier

    Hervorming van het secundair onderwijs

    De Vlaamse Regering heeft op 13 januari 2017 de laatste hand gelegd aan de conceptnota's voor de modernisering van het secundair onderwijs. Deze vormen de verdere uitrol van het Masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs dat de ...