U bent hier

Excuusbrief voor historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen

Op 2 april 2014 keurde het Vlaams Parlement unaniem een aantal aanbevelingen voor de Vlaamse Regering goed waarbij de slachtoffers van historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen erkend werden. De aanbevelingen hebben tot doel de slachtoffers te erkennen, te sensibiliseren en maatregelen te nemen om geweld en misbruik in de toekomst te voorkomen. Om aan deze aanbevelingen een krachtig signaal te verbinden, bood het Vlaams Parlement op 22 april 2014 publiekelijk zijn excuses aan aan de slachtoffers van historisch geweld en misbruik.
Onthulling excuusbrief historisch misbruik in instellingen

Andere dossiers