U bent hier

Erfbelastingen of successierechten

Via de erfbelastingen (ook bekend als successierechten) heft de Vlaamse overheid een taks op erfenissen. De Federale Kamer heeft een wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurd, die het erfrecht fundamenteel hervormt. De Vlaamse Regering heeft als gevolg daarvan een ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams Parlement om de tarieven van de successierechten te hervormen. Beide hervormingen zullen in werking treden op dezelfde dag, namelijk 1 september 2018.
Illustratie erfbelasting