U bent hier

Armoedebeleid

Armoedebeleid is een beleid dat door elke minister wordt gevoerd. Het wordt gecoördineerd door 1 minister in de Vlaamse Regering. Het armoedebeleid is gebaseerd op het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Daarin staan actiepunten die door diverse ministers van de regering moeten worden uitgevoerd.

Nieuws

Minderheden forum. De stem van minderheden
Op 26 juni 2015 reikte het Minderhedenforum in het Vlaams Parlement de ‘Gouden Woonwagen’, uit aan het Kinderrechtencommissariaat. De Gouden Woonwagen bekroont een persoon of organisatie die zich op een positieve manier inzet voor woonwagenbewoners.