U bent hier

Aanpassing van de begroting 2020

De Vlaamse Regering houdt minstens en keer per jaar een begrotingscontrole. Ze dient dan ontwerpen van aanpassingen op de begrotingsdecreten (middelen en uitgaven) van het lopende jaar in bij het Vlaams Parlement. De controle gebeurt op basis van de recentste cijfers uit de verschillende beleidsdomeinen, die rekening houden met verwachtingen in verband met de evolutie van groei en inflatie, en kan ook beleidswijzigingen inhouden. In dit dossier worden alle documenten in verband met de begrotingsaanpassing 2020 samengebracht.
Illustratie bij dossier aanpassing Begroting 2020

Andere dossiers