U bent hier

Aanpassing van de begroting 2018

Elk voorjaar houdt de Vlaamse Regering een begrotingscontrole. Rond eind april dient ze ontwerpen van aanpassingen op de begrotingsdecreten (middelen en uitgaven) van het lopende jaar in bij het Vlaams Parlement. Dit is de zogenaamde ‘begrotingsaanpassing’. De controle gebeurt op basis van de recentste cijfers uit de verschillende beleidsdomeinen, die rekening houden met verwachtingen in verband met de evolutie van groei en inflatie. Een begrotingsaanpassing kan ook wijzigingen in het beleid inhouden.
Aanpassing van de begroting

Andere dossiers