U bent hier

Dossiers

Populaire dossiers

Illustratie bij dossier Begroting 2020

Dossier

Begroting 2020

In dit dossier leest u uit welke documenten de begroting voor 2020 is samengesteld hoe het parlement de begroting behandelt en wat de meest recente evoluties van de begrotingsbesprekingen.zijn.
Illustratie bij dossier Begrotingsaanpassing 2019

Dossier

Aanpassing van de begroting 2019

De Vlaamse Regering houdt minstens en keer per jaar een begrotingscontrole. Ze dient dan ontwerpen van aanpassingen op de begrotingsdecreten (middelen en uitgaven) van het lopende jaar in bij het Vlaams Parlement. De controle gebeurt op basis van de

Dossier

Woonbonus

De Vlaamse Regering heeft vanaf 1 januari 2015 de maatregel aangepast dat u minder belastingen tijdens de looptijd van een woonlening betaalt. Dat kan als het gaat over een hypothecaire lening voor uw enige en eigen woning.

Alle dossiers

Armoedebeleid

Buitenlands beleid

Cultuur

Dierenwelzijn

Economie

Energie

Europese Instellingen

Gezondheid

Internationaal ondernemen

Jeugdwerk

Justitie

Landbouw en Visserij

Onroerend erfgoed

Ontwikkelingssamenwerking

Sociale economie

Sport

Toerisme

Wetenschap en Innovatie

Abonneren op Dossiers