U bent hier

Dossiers

Abonneren op Dossiers

Populaire dossiers

Openingszitting 2015-2016

Dossier

Opening van een parlementair jaar

Het parlementaire jaar wordt geopend op de vierde maandag van september. Het parlement verkiest dan zijn bestuur (de voorzitter, de ondervoorzitters en de secretarissen) en luistert naar de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering. De daaro...
vliegtuig zaventem

Dossier

Geluidsnormen en vliegroutes

Geluidsnormen

Illustratieve foto financiering

Dossier

Alternatieve financiering van overheidsinvesteringen

Het Vlaams Parlement heeft een commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen opgericht. Die commissie moet een themadebat voorbereiden in de plenaire vergadering. Daarvoor zal de commissie een maatschappelijke beleidsnota ...

Alle dossiers

Armoedebeleid

Buitenlands beleid

Cultuur

Economie

Energie

Europese Instellingen

Gezondheid

Internationaal ondernemen

Jeugdwerk

Landbouw en Visserij

Onroerend erfgoed

Ontwikkelingssamenwerking

Sociale economie

Sport

Toerisme

Wetenschap en Innovatie