U bent hier

In de kijker

Renovatiepremie

De Vlaamse Regering had de renovatiepremie omgevormd tot een systeem van belastingvermindering, maar besliste onlangs om de renovatiepremie toch opnieuw in haar oorspronkelijke vorm uit te betalen. Het aantal categorieën van mogelijke werken zal worden herleid van zes naar vier, en de maximale premie van 10.000 euro zal in twee fasen moeten worden aangevraagd. Ontstaat hierdoor geen bijkomende administratieve last? Wanneer zal de nieuwe premie in werking treden? Hoe wil minister Liesbeth Homans mensen met een laag inkomen aansporen om gebruik te maken van de premie?

Video

Verslag

van Griet Coppé aan minister Liesbeth Homans
2727 (2014-2015)
van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
2776 (2014-2015)
van Stefaan Sintobin aan minister Liesbeth Homans
2783 (2014-2015)

Agenda

van Griet Coppé aan minister Liesbeth Homans
2727 (2014-2015)
van Marc Hendrickx aan minister Liesbeth Homans
2767 (2014-2015)
van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
2776 (2014-2015)
van Stefaan Sintobin aan minister Liesbeth Homans
2783 (2014-2015)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.