U bent hier

In de kijker

Huurwaarborgverstrekking door banken

Banken zijn wettelijk verplicht om een huurwaarborg voor te schieten voor klanten die daarom verzoeken. Een mailonderzoek van de UGent bracht echter aan het licht dat de banken hier weigerachtig tegenover staan, een kwart van de banken stelde zelfs dat ze deze huurwaarborgen niet kan voorschieten. Is minister Liesbeth Homans op de hoogte van de resultaten van dit onderzoek? Is dit een vorm van sociale uitsluiting? Wat zijn de problemen voor het verstrekken van deze waarborg? Wat vindt de minister van de suggestie van de onderzoekers om een centraal huurwaarborgfonds op te richten?

Verslag

van Jelle Engelbosch aan minister Liesbeth Homans
2714 (2014-2015)
van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
2717 (2014-2015)
van Gwenny De Vroe, Jelle Engelbosch, An Christiaens, Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman en Piet De Bruyn
391 (2014-2015) nr. 1
391 (2014-2015) nr. 3

Agenda

van Jelle Engelbosch aan minister Liesbeth Homans
2714 (2014-2015)
van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
2717 (2014-2015)
van Gwenny De Vroe, Jelle Engelbosch, An Christiaens, Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman en Piet De Bruyn
391 (2014-2015) nr. 1
Bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.