U bent hier

In de kijker

Overkapping Antwerpse ring: gedachtewisseling met minister Ben Weyts en stad Antwerpen

De Oosterweelverbinding, de mogelijke tracés voor het sluiten van de Antwerpse ring en de overkappingsmogelijkheden blijven de gemoederen beroeren. Vorige week kwamen de Antwerpse actiegroepen en Ringland hun standpunten voorstellen in de commissie. De stad Antwerpen heeft een nieuwe overkappingsstudie laten uitwerken voor de Antwerpse ring en de Vlaamse Regering stelt daarvoor een intendant aan. De leden van de commissie wisselen hierover van gedachten met een delegatie van de stad Antwerpen en met minister Ben Weyts.

Video

Agenda

van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts
2775 (2014-2015)
112 (2014-2015)
Externe sprekers
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn), Kitty Haine (programma-expert Groene Singel AG VESPA), Ward Van Aerschot (projectleider bij het team ontwerpend onderzoek van de stad Antwerpen), Heidi Vandenbroecke (expert GIS en ruimtelijke analyse stad Antwerpen en AG VESP) en Hardwin De Wever (directeur stadsprojecten AG VESPA)
113 (2014-2015)
Externe sprekers
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn)
Verslaggever
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.