U bent hier

In de kijker

Onrust in de sector

De Interparlementaire Commissie (IPC) controleert de Nederlandse Taalunie (NTU), een beleidsorganisatie waarin Nederland, België en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, het taalonderwijs en de letteren. De recente besparingsplannen van de Vlaamse en Nederlandse overheid hebben een impact op de werking van een aantal Vlaams-Nederlandse verenigingen die voor hun financiering een beroep doen op de Taalunie. Die organisaties stuurden de IPC brieven waarin ze hun bezorgdheid daarover uitten. De leden van de IPC wisselen hierover van gedachten.

Video

Agenda

Vraag van Martin Bosma over de Neerlandistiek in het buitenland
Vraag van Ward Kennes over de gevolgen van de besparingen voor het onderwijs van het Nederlands in het buitenland
Vraag van Ward Kennes over de evaluatie van de zomercursussen
Vraag van Ward Kennes over de suppletieregeling voor moedertaalsprekers
Vraag van Bart Caron over de directe gevolgen van de bezuinigingen en de visie op de toekomst
Vraag van Bart Caron over de variatie binnen het Standaardnederlands
Onrust bij en brieven van organisaties die voor hun financiering een beroep doen op de Taalunie

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.