U bent hier

In de kijker

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen basisonderwijs

Het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs (OD) XXIV vereenvoudigde een aantal decreten op juridisch-technisch vlak en bracht een aantal verduidelijkingen en verbeteringen aan aan de bestaande decretale bepalingen. Zo werd bijvoorbeeld het leergebied wereldoriëntatie (WO) in het basisonderwijs opgesplitst in een leergebied wetenschappen en techniek en in een leergebied mens en maatschappij. Voor de twee nieuwe leergebieden moeten tegen 1 september 2015 ook ontwikkelingsdoelen en eindtermen vastgelegd worden. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet dat dit mogelijk maakt.

Verslag

van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
2640 (2014-2015)
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
2485 (2014-2015)
van Tine Soens aan minister Hilde Crevits
2549 (2014-2015)
401 (2014-2015) nr. 2

Agenda

van Kathleen Helsen aan minister Hilde Crevits
2484 (2014-2015)
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
2485 (2014-2015)
van Tine Soens aan minister Hilde Crevits
2549 (2014-2015)
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
2640 (2014-2015)
van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits
2605 (2014-2015)
van Kathleen Helsen aan minister Hilde Crevits
2616 (2014-2015)
van Tine Soens aan minister Hilde Crevits
2625 (2014-2015)
van Tine Soens aan minister Hilde Crevits
2626 (2014-2015)
van Tine Soens aan minister Hilde Crevits
2628 (2014-2015)
van Güler Turan aan minister Hilde Crevits
2673 (2014-2015)
van Vera Celis aan minister Hilde Crevits
2687 (2014-2015)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.