U bent hier

In de kijker

Conceptnota mobiliteitsbeleid – nieuwe beheersovereenkomst De Lijn

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Verschillende leden van sp.a hebben een conceptnota ingediend over mobiliteit, waarbij ze de omslag willen maken van het concept van basismobiliteit naar een nieuw concept van mobiliteitsgarantie. Ze kennen De Lijn daarin een prominente rol toe. De leden van de commissie bespreken deze conceptnota, en daarna wisselen ze met minister Ben Weyts van gedachten over de nieuwe beleidsovereenkomst van de Vlaamse overheid met De Lijn.

Video

Agenda

Gedachtewisseling met Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn over de beheersovereenkomst van De Lijn
van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Willem-Frederik Schiltz, Wouter Vanbesien en Güler Turan
397 (2014-2015) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.