U bent hier

In de kijker

Conceptnota mobiliteitsbeleid – nieuwe beheersovereenkomst De Lijn

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Verschillende leden van sp.a hebben een conceptnota ingediend over mobiliteit, waarbij ze de omslag willen maken van het concept van basismobiliteit naar een nieuw concept van mobiliteitsgarantie. Ze kennen De Lijn daarin een prominente rol toe. De leden van de commissie bespreken deze conceptnota, en daarna wisselen ze met minister Ben Weyts van gedachten over de nieuwe beleidsovereenkomst van de Vlaamse overheid met De Lijn.

Video

Agenda

Gedachtewisseling met Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn over de beheersovereenkomst van De Lijn
van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Willem-Frederik Schiltz, Wouter Vanbesien en Güler Turan
397 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Caroline Bastiaens en Renaat Landuyt
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.