U bent hier

Commissievergadering

donderdag 25 juni 2015, 14.00u

Voorzitter
van Rob Beenders aan minister Liesbeth Homans
2307 (2014-2015)

De heer Beenders heeft het woord.

De heer Rob Beenders (sp·a)

Minister, vorige week werd deze vraag om uitleg al gesteld in de commissie Mobiliteit. Ik moet eerlijk zeggen dat ze daar meer op haar plaats was dan hier. We hebben vorige week met minister Weyts gediscussieerd over de aankondiging dat een aantal fietspunten gaan verdwijnen. Dat valt puur onder Mobiliteit. Het is ook een federale bevoegdheid. Daar zijn ook al uitspraken gedaan waardoor ik nu bij u beland ben inzake de tewerkstelling.

U hebt altijd inspanningen gedaan om de fietspunten te bemannen en bevrouwen. Er is een goede samenwerking geweest met alle partijen. Dat heeft zijn nut bewezen. De fietspunten zorgen ervoor dat mensen meer met de fiets naar de trein gaan, de stations zijn properder, er worden meer blue bikes verhuurd, maar het allerbelangrijkste is dat daar kansengroepen aan het werk gezet worden. Het is een win-winsituatie voor alle partijen.

Nu gaat een aantal punten sluiten, en uw collega heeft nog geen alternatief kunnen bespreken met federaal minister van Mobiliteit Galant. Het ziet ernaar uit dat het een stille dood gaat sterven. Dat betekent dat de tewerkstelling in het gedrang komt.

Het zou van enige correctheid getuigen als u betrokken was geweest bij de hervorming van de fietspunten. Dat is dan ook mijn eerste vraag: werd u betrokken bij de gesprekken van de NMBS om vijftien fietspunten af te schaffen? Zo ja, kunt u een verslag geven van deze gesprekken? Zo neen, is er een gesprek gepland met de NMBS? Bent u op de hoogte welke fietspunten worden afgeschaft, en welke tewerkstelling zal verdwijnen? Wat is de impact van deze beslissing op de tewerkstelling? Bent u bereid om mee te zoeken naar alternatieven zodat de tewerkstelling in het beleidsdomein Sociale Economie behouden kan blijven?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Beenders, zoals u zegt, heeft mevrouw Brouwers deze vraag al gesteld in de commissie Mobiliteit. U sloot daarbij aan.

De NMBS en haar beslissingen vallen onder minister Galant. Ik was totaal niet betrokken bij de gesprekken of de beslissing over de fietspunten door de NMBS. Dit behoort niet tot mijn bevoegdheid. Ik heb uit het commissieverslag van 18 juni begrepen dat minister Weyts heeft gezegd dat hij bij een eerstvolgend overleg met minister Galant deze zaak zal aankaarten.

Ik vind het nobel van u dat u zegt dat u vindt dat ik betrokken moet worden bij dergelijke zaken, maar als ik bij elk dossier waarin doelgroepwerknemers worden tewerkgesteld, moet worden betrokken, dan heb ik geen tijd meer om naar het parlement te komen. Dat is dan ook niet goed want dan kunt u geen vragen meer stellen.

Stricto sensu worden er geen fietspunten afgeschaft maar wordt de toekenning van de opdracht door de NMBS en de daarbij horende vergoeding van de NMBS stopgezet. Dat kan natuurlijk resulteren in de afschaffing van sommige punten. Daar ga ik niet onnozel over doen. We moeten eigenlijk een onderscheid maken tussen A-, B- en C-stations. Daar kom ik nog op terug. Als minister bevoegd voor de sociale economie heb ik enkel zicht op het aantal doelgroepwerknemers binnen de tewerkstelling in fietspunten.

Op dit moment zijn er 41 fietspunten actief binnen het Vlaamse Gewest, waarvan 17 fietspunten ook doelgroepwerknemers inschakelen in het kader van de lokale diensteneconomie (LDE). In totaal worden 81,35 vte doelgroepwerknemers tewerkgesteld binnen deze LDE-ondernemingen. Voor de A-stations wijzigt er niets. Daar gaat het om 36 doelgroepmedewerkers.

Binnen de B-stations, waar een lager dienstenniveau gevraagd wordt door de NMBS, gaat het om 25,8 doelgroepwerknemers die vanuit mijn bevoegdheid Sociale Economie betaald en gesubsidieerd worden. Binnen de C-stations, waar geen prestaties meer gevraagd zouden worden, gaat het om 19,55 doelgroepwerknemers.

Ik zal er echter voor zorgen – zoals ik bewezen heb in het verleden – dat de impact op de doelgroepwerknemers ongewijzigd blijft. Als dit plan van de NMBS doorgaat – ik hoop van niet, maar ik vrees van wel –, kan minister Weyts minister Galant misschien nog overtuigen om een andere beslissing te nemen. Of ik zal ervoor zorgen dat deze mensen geheroriënteerd worden zodat geen enkele job verloren gaat.

De heer Rob Beenders (sp·a)

Vooral dat laatste is een belangrijk punt. Het is goed dat er wordt gestreden voor die plaatsen. Het zou nog veel sterker zijn als u mee op tafel kon kloppen om ervoor te zorgen dat de fietspunten blijven bestaan. Ik begrijp dat u niet betrokken kunt zijn bij elke hervorming in uw beleidsdomein. Maar een fietspunt heeft echt wel een openbaar belang, veel sterker dan veel mensen denken. Er komt zoveel meer bij kijken dan alleen die tewerkstelling. We moeten er dan ook alles aan doen om ze te behouden. Desnoods moeten we met een voorstel komen, met een ander scenario, bijvoorbeeld om de fietspunten helemaal Vlaams te maken, om ze anders te organiseren. (Opmerkingen van minister Liesbeth Homans)

Neen, zo ver wil ik niet gaan. Mobiliteit zit volledig bij minister Weyts, Sociale Economie zit bij u. Het enige wat u vandaag tegenhoudt, is het element van de NMBS. We zijn toch creatief genoeg om aan de stations een nieuw systeem te implementeren waarbij de fietspunten volledig onder de Vlaamse bevoegdheid vallen en we ze volledig kunnen sturen. Dan zouden we de winst die de fietspunten realiseren, onder controle kunnen houden. Elk fietspunt dat verdwijnt, is meer dan een stap achteruit, voor de tewerkstelling maar ook voor de mobiliteit. We streven toch naar duurzame verplaatsing. Er hangt veel aan vast. Ik ben heel gelukkig dat er een heroriëntering gebeurt indien er geen alternatief op tafel komt.

Net als u denk ik dat het niet aan mij is om nu het nut of ‘onnut’ van de fietspunten in hun geheel in twijfel te trekken. U hebt aangegeven dat het een bevoegdheid is van minister Galant. Vanuit mijn bevoegdheid Sociale Economie is het vooral belangrijk dat ik de getroffen doelgroepmedewerkers werkzekerheid kan garanderen en dat ik hen heroriënteer naar een andere zinvolle tijdsbesteding.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Sonja Claes aan minister Liesbeth Homans
2507 (2014-2015)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.