U bent hier

Mevrouw Joosen heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, sinds 10 maart 2014 geldt in België een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. Slechts een bepaald aantal dieren is nog toegelaten. Ik bespaar u de opsomming.

In een arrest van 21 mei 2015 verwerpt het Grondwettelijk Hof het verzoek van meerdere circussen tot vernietiging van deze wet. Het hof oordeelde dat de wet noodzakelijk is om zowel het fysieke als het mentale welzijn van de dieren te verzekeren. Een aantal argumenten van de circussen werden verworpen door het hof.

Zowel op de website van het Circuscentrum als in een publicatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ‘De karavaan houdt halt’ haalt men aan dat de Vlaamse reizende circussen en het Circuscentrum toch aan u als Vlaams minister van dierenwelzijn zullen vragen om deze wet op Vlaams niveau bespreekbaar te maken met alle betrokken partijen.

Er is ook nog de problematiek van de piratencircussen. In Europa reizen een aantal circussen rond die niet bekommerd zijn om het imago van het circus en de wetgeving. Zij benaderen privépersonen om privéterreinen te gebruiken en ze doen geen officiële aanvraag via steden en gemeenten.

Minister, hebt u een vraag ontvangen tot overleg van de Vlaamse reizende circussen en het Circuscentrum? Blijft u achter het verbod op wilde dieren in circussen staan? Welke controlemechanismen op de naleving van de wetgeving zijn actief? Hebt u zicht op overtredingen van het verbod op het gebruik van wilde dieren door de zogenaamde piratencircussen?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Collega’s, ik heb geen vraag tot overleg gekregen van de Vlaamse reizende circussen en het Circuscentrum. Als het in hoofde van die organisaties de intentie is om afstand te nemen van of terug te komen op het wettelijk verbod, dan kan men zich deze inspanning besparen. Ik blijf zeker achter het verbod op wilde dieren in circussen staan. Ik zie geen enkele reden om daarop terug te komen, integendeel. Er zijn wetenschappelijke argumenten. Er zijn de vaststellingen op het terrein, op basis waarvan de Raad voor Dierenwelzijn een goed advies heeft geformuleerd. Er is de duidelijke bevestiging door het Grondwettelijk Hof dat een en ander perfect grondwettelijk in orde is. Mij lijkt het vooral een basis om de bladzijde om te draaien en om de boodschap te geven dat we geen millimeter zullen afwijken van de beslissing.

Bij de beoordeling van aanvragen voor toelating of standplaatsen voor circussen, is het de bedoeling dat de gemeenten preventief nagaan of de regelgeving wordt gerespecteerd. Zodra het circus ter plaatse is, kan ook de lokale politie optreden. Desgevraagd zal ook de inspectie Dierenwelzijn optreden.

Ik heb geen klachten over wat u noemt ‘de piratencircussen’, of ze bereiken ons alleszins niet. Ik sluit zeker niet uit dat er zijn en dat er wordt opgetreden in hoofde van de gemeenten.  

Mevrouw Joosen heeft het woord.

Minister, onze fractie is zeer tevreden met uw antwoord en de duidelijkheid die u geeft. We zijn van mening dat de toekomst van de circussen niet bij de wilde dieren ligt. Lokale besturen hebben daarin een enorme verantwoordelijkheid. In het parlement zitten ook veel mensen met een lokale verantwoordelijkheid. Als lokaal bestuur moeten wij circussen niet zien als een last, maar als een verrijking van het culturele aanbod en moeten we een afsprakenkader maken tussen gemeente en circus. Wat biedt het lokale bestuur? Welk engagement vragen we daarvoor terug? Zo’n afsprakenkader kan ook perfect voor circussen die op privéterrein staan, uiteraard binnen de wetgeving.  

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Jelle Engelbosch aan minister Ben Weyts en minister Joke Schauvliege
2330 (2014-2015)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts
2421 (2014-2015)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.