U bent hier

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA)

Voorzitter, minister, collega’s, ik heb een vraag over de opleiding van asielmedewerkers. In de gezelschapsdierensector is het principe dat het personeel van asielen, dierenwinkels, honden- en kattenkwekerijen bekwaam moet zijn. Dat werd in de wetgeving opgenomen. Maar asielen werken veelal met vrijwilligers en met beperkte budgetten. Er is veel inzet en goodwill van deze asielmedewerkers, maar soms is er een gebrek aan professionalisme.

Heel wat instellingen bieden ondertussen een opleiding ‘asielmedewerker’ aan. Deze opleiding leert de cursisten de basisbeginselen van vachtverzorging en van het correct voeden van de dieren aan. Ook leert men de meest voorkomende ziektes te herkennen en leert men er het juiste dier te selecteren voor kandidaat-adoptanten.

In de beleidsnota staat dat u wilt inzetten op een gespecialiseerde opleiding op maat voor al dan niet vrijwillige asielmedewerkers. Hierdoor wordt ook werk gemaakt van een betere ondersteuning en omkadering van de 123 asielen in Vlaanderen. Ik las dat u dit weekend 43 diploma’s hebt uitgereikt aan de eerste geslaagden van het examen aspirant-asielmedewerker.

Minister, waaruit bestaat de uiteindelijke ondersteuning van de kandidaat-cursisten en van de asielen zelf? Werden er limieten opgesteld voor de uitvoering van deze ondersteuning? Is er een maximaal aantal cursisten per jaar en per erkend asiel? Is er een maximaal budget? Welke limieten zijn er en hoe worden ze gecontroleerd? Heeft een kandidaat-cursist de vrije keuze van instelling waar hij of zij een cursus wil volgen? In hoeverre wordt het volgen van een opleiding aanbevolen of verplicht voor vrijwillige medewerkers? Waarop stoelt de keuze om al dan niet te kiezen voor een verplichting van deze opleiding?

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, vrijwilligers moeten we koesteren. Ik wil daarom naar aanleiding van deze vraag van mevrouw Vermeulen nog een zorg meegeven, namelijk de vraag of het de bedoeling is om deze opleiding op termijn ook te verplichten voor vrijwilligers die in asielen werken. We willen eigenlijk dat vrijwilligers niet worden afgeschrikt. Uiteraard zijn we er voorstander van om mensen te stimuleren om deze cursus te volgen, maar verplichten lijkt ons, zeker voor een aantal mensen, een brug te ver.

Minister, u formuleerde in de beleidsnota de wens dat deze opleiding ook in een Limburgse hogeschool zou kunnen worden aangeboden. Ik wil verder informeren of er op dat vlak al initiatieven werden genomen.

In de beleidsnota werd ook gesteld dat er moest worden gewerkt aan de bekendheid van deze opleiding omdat de deelnamecijfers tegenvielen, maar ook dat de tevredenheid erover heel groot is. Ik wil daarom informeren hoe het deelnamecijfer ondertussen evolueert en wat er wordt ondernomen om het cijfer alsnog op te krikken.

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Voorzitter, ik wil me graag aansluiten bij de aanvulling van mevrouw De Vroe. Het is heel positief dat we proberen om de vrijwilligers te ondersteunen en waar mogelijk bij te scholen. Ik deel wel de bezorgdheid over een mogelijke verplichting, want die zal misschien mensen afschrikken.

Ik heb destijds de opmerking gemaakt dat het jammer was dat die opleidingen in verschillende provincies werden aangeboden, maar niet in Limburg. Ik wou dus graag naar de stand van zaken informeren.

Minister, ik denk dat iedereen het ermee eens dat medewerkers in asielen maximaal worden ondersteund in kennis enzovoort, maar het zijn vrijwilligers, wat voor een spanningsveld zorgt, zoals daarnet ook al is gezegd. Dat is een terechte bezorgdheid.

In asielen worden dieren professioneel opgevolgd. Kunt u meer duiding geven over de manier waarop deze opvolging vandaag reeds gebeurt? Een medewerker of een vrijwilliger die ondersteunend is, wordt inderdaad best gestimuleerd om zo veel mogelijk kennis te hebben. Het is dus belangrijk dat er een professioneel opvolgsysteem voor de dieren is. Ik ben benieuwd of zo’n opvolging in asielen al gebeurt, door bijvoorbeeld de coördinator of een verantwoordelijke.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Er is een cursuspakket samengesteld dat wordt aangeboden door vier Vlaamse hogescholen, wat op zich al uitzonderlijk is. Ze bieden alle vier een opleiding dierenzorg aan. In Limburg was er geen hogeschool met een opleiding dierenzorg, maar er zijn wel wat Limburgse deelnemers. Er zijn 62 deelnemers die 38 asielen vertegenwoordigden. Het gaat over de hogescholen Thomas More uit Geel, de Katholieke Hogeschool van Sint-Niklaas, VIVES van Roeselare en de Hogeschool Gent. Er werden ook docenten uitgewisseld.

De opleiding werd dit academiejaar gegeven en liep over vijf weken. Het was een pakket van veertig uren. Het ging in hoofdzaak over vier domeinen: EHBO voor dieren, gedrag, management en verzorging. Er waren 62 deelnemers uit 38 asielen. 19 mensen hebben het niet gehaald. Ik heb trouwens ook twee medewerkers uit de administratie de opleiding laten volgen. Het goede nieuws is dat ze geslaagd waren voor het examen en dat ze vonden dat de opleiding een goed niveau had, wat ook blijkt ook de drop-outratio. De conclusie was dat het een opleiding met een goed niveau was waarbij enkel goede wil niet volstaat om te slagen. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers echt wel een gedegen basis hebben om hun werk beter te kunnen doen.

Ik zou heel graag hebben dat meerdere asielen zouden participeren. Er is nu een goede vertrekbasis. De eerste propagandisten voor deze cursus zijn de cursisten zelf. Vorige zondag hebben we die mensen samengebracht om hen te bedanken voor hun engagement. Mensen die zich vrijwillig inzetten voor dieren, mogen ook wel eens in de bloemetjes worden gezet. Er bleek een zeer grote mate van tevredenheid te zijn bij de cursisten.

Wil ik die opleiding verplichten? Ik denk dat dat een brug te ver zou zijn, waardoor je de vrijwilligers ook zou afschrikken. Het zou ideaal zijn als er minstens in elk dierenasiel enkele vrijwilligers de basisopleiding zouden hebben gevolgd. Ze kunnen hun collega’s trachten te overtuigen om dat ook te doen.

Ik wil volgend jaar nog zo’n aanbod doen. Misschien zullen er dan nog meer gegadigden zijn. Het budget van de afgelopen cursus was ongeveer 15.000 euro. Er is dus wel de intentie om hiermee door te gaan, gelet op de tevredenheid van de cursisten en van de docenten. Zowel het dierenwelzijn als de vrijwilligers zijn hiermee gebaat.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw antwoord.

Toen dierenwelzijn nog een federale bevoegdheid was, stokte de vrijwillige opleiding dierenasiel. Ik ben nu zeer tevreden dat die opleiding er in Vlaanderen gekomen is. Ik ben er ook van overtuigd dat de niet-geslaagden zullen worden meegetrokken door het gestegen professionalisme van de geslaagden. Ik denk dat zij elkaar zullen stimuleren.

Het is een intense opleiding, die niet zo gemakkelijk is. We weten ook dat de vrijwilligers in een dierenasiel niet altijd de hoogste opleiding hebben. Voor sommigen zal deze opleiding dus inderdaad moeilijk zijn, maar zij kunnen worden meegetrokken door de personen die slaagden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Jelle Engelbosch aan minister Ben Weyts en minister Joke Schauvliege
2330 (2014-2015)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts
2421 (2014-2015)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.