U bent hier

In de kijker

Ombudsman licht jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst 2014 toe

De Vlaamse Ombudsdienst belicht in zijn jaarverslag verschillende aspecten van het onderwijs in Vlaanderen. De leden van de commissie bespreken dit jaarverslag met minister Hilde Crevits.

Wijziging Vlaams Gemeentefonds

De Vlaamse overheid financiert de Vlaamse gemeenten via diverse kanalen. Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering de procedures van die financiering vereenvoudigen door volgende sectorale subsidies aan lokale besturen in het Gemeentefonds te integreren: lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, integratiesubsidies. De leden van de commissie Onderwijs bespreken het advies dat zij ingevolge het Reglement van het Vlaams Parlement over dit ontwerp van decreet aan de commissie Binnenlands Bestuur kunnen geven.

Verslag

van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2014-2015) nr. 1
Externe sprekers
Wim Raeymaekers (medewerker Vlaamse Ombudsdienst) en Bart Weekers (Vlaams ombudsman)
41 (2014-2015) nr. 6
357 (2014-2015) nr. 2

Agenda

10:00 tot 11:00 uur
van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2014-2015) nr. 1
Externe sprekers
Wim Raeymaekers (medewerker Vlaamse Ombudsdienst) en Bart Weekers (Vlaams ombudsman)
Verslaggevers
Emmily Talpe, Björn Rzoska, Paul Van Miert, Axel Ronse, Vera Celis en Peter Wouters
Onderwijs Bespreking met Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
Tijdmarkering
11:00 uur
van de Vlaamse Regering
357 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi, Jo De Ro, Elke Van den Brandt, Kurt De Loor en Peter Wouters
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Regl. art. 34 Adviesverstrekking over de sectorale subsidies voor flankerend onderwijsbeleid, aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Tijdmarkering

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.