U bent hier

In de kijker

Recht op spelen?

Op de recente rondetafel van ‘Goe Gespeeld!’, waar beleidsmakers en experts elkaar ontmoetten over het recht op spelen, bleek dat de overheid ter zake al veel werk heeft verricht. Maar voor speelruimte voor kinderen onder de 6 jaar is er volgens de Vlaamse Jeugdraad nog te weinig aandacht. Zal minister Sven Gatz hiervoor extra initiatieven nemen? Zal hij overleg plegen met zijn collega’s van Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Onderwijs? Hoe wil hij het recht op spelen garanderen?

Video

Agenda

van Tine Soens aan minister Sven Gatz
2371 (2014-2015)
van Cathy Coudyser aan minister Sven Gatz
2372 (2014-2015)
van Karin Brouwers aan minister Sven Gatz
2388 (2014-2015)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
van de Vlaamse Regering
357 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi, Jo De Ro, Elke Van den Brandt, Kurt De Loor en Peter Wouters
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Adviesverstrekking aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.