U bent hier

In de kijker

Recht op spelen?

Op de recente rondetafel van ‘Goe Gespeeld!’, waar beleidsmakers en experts elkaar ontmoetten over het recht op spelen, bleek dat de overheid ter zake al veel werk heeft verricht. Maar voor speelruimte voor kinderen onder de 6 jaar is er volgens de Vlaamse Jeugdraad nog te weinig aandacht. Zal minister Sven Gatz hiervoor extra initiatieven nemen? Zal hij overleg plegen met zijn collega’s van Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Onderwijs? Hoe wil hij het recht op spelen garanderen?

Video

Agenda

van Tine Soens aan minister Sven Gatz
2371 (2014-2015)
van Cathy Coudyser aan minister Sven Gatz
2372 (2014-2015)
van Karin Brouwers aan minister Sven Gatz
2388 (2014-2015)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
van de Vlaamse Regering
357 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Adviesverstrekking aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.