U bent hier

Commissievergadering

donderdag 11 juni 2015, 14.02u

Voorzitter
van Mathias De Clercq aan minister Ben Weyts
2281 (2014-2015)
De voorzitter

De heer De Clercq heeft het woord.

De heer Mathias De Clercq (Open Vld)

Voorzitter, minister, de wegenwerken op de E313 tussen Antwerpen en Ranst zorgden voor erg veel verkeersoverlast op de snelweg zelf en bij uitbreiding op de omliggende secundaire wegen. Er moest lang worden aangeschoven, soms wel tot 3 uur. Het medisch interventieplan werd ook afgekondigd. In de pers viel te lezen dat ook heel wat buitenlandse chauffeurs zich in de files bevonden die niet op de hoogte waren van de werken. De vraag rijst hoe we in de toekomst een dergelijke buitenproportionele filevorming kunnen vermijden bij nog uit te voeren wegwerkzaamheden. Gelukkig maar zullen er in Vlaanderen nog veel wegwerkzaamheden plaatsvinden, maar deze casus dient om er lessen uit te trekken.

Minister, hebt u samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de recente fileoverlast op de E313 onderworpen aan een evaluatie? Welke lessen worden er getrokken uit deze taferelen? Ziet u mogelijkheden voor een betere en meer tijdige communicatie bij wegenwerken in de toekomst, in het bijzonder voor buitenlandse bestuurders?

De voorzitter

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

De heer Joris Vandenbroucke (sp·a)

Minister, ik heb een concrete vraag. Ik luisterde toevallig naar de radio, en een woordvoerder van AWV of iemand van het Vlaams Verkeerscentrum was aan het toelichten welke maatregelen er werden genomen. Er werd gesproken over de elektronische infoborden, ook op de trajecten richting E313, waarop de file werd aangekondigd. Als ik het goed heb gehoord, wordt er wel aangekondigd dat er file is op de E313, maar wordt er pas reistijdinformatie – hoeveel tijd men effectief in die file verliest – gegeven op de borden boven de E313. Met andere woorden, op het moment dat je eigenlijk geen keuze meer kunt maken – voorbij de verkeerswisselaar van Lummen –, zouden er pas borden zijn met info over de file en de reistijd. Ik denk dat reistijdinformatie cruciaal is. Ik kan me voorstellen dat een aantal buitenlandse chauffeurs het er toch op wagen bij de aankondiging van een file, maar bij de aankondiging van twee of drie uur tijdverlies, komen mensen misschien wel op andere gedachten.

Het is een technische vraag. Misschien moet u eens nagaan of reistijdinformatie ook ver genoeg van de plaats van het incident wordt aangekondigd.

De voorzitter

Mevrouw Bastiaens heeft het woord.

Mevrouw Caroline Bastiaens (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, ik wil me graag aansluiten bij de vraag. Communicatie, en vooral internationale communicatie, is zeer belangrijk. Tijdens ons bezoek aan het Vlaams Verkeerscentrum werd gezegd dat men weet dat men bij belangrijke werken met de Nederlandse en Duitse collega’s moet samenwerken. Is er hier dan iets misgelopen of werd de impact minder groot verwacht?

Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Op het moment dat de files zo lang werden, is er blijkbaar ook beslist om versneld een tweede rijstrook open te stellen. We weten allemaal dat de E34-E313 een van de drukste autosnelwegen is in Vlaanderen, wel maar met twee rijstroken. We plannen nog veel werken. Moeten er niet altijd bij werken – en ik weet dat het consequenties heeft voor de timing en mogelijk ook voor de financiering – twee rijstroken, al dan niet versmald, open blijven? Nu moest iedereen hier op één rijstrook. De impact van de files is drastisch naar omlaag gegaan op het moment dat die tweede rijstrook open was. Misschien kan dit bij de evaluatie worden onderzocht?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Voorzitter, collega’s, bij de planning van wegenwerken maakt het Vlaams Verkeerscentrum voor elke werf een inschatting van de impact van de werken op filevorming. Met die input gaat AWV aan de slag in het Minder Hinderoverleg. Men bespreekt wanneer de werken concreet worden gepland, hoelang ze duren.

Bij de werken op de E313 werd er gewerkt tijdens een verlengd weekend van vrijdagavond tot maandagochtend en van woensdagavond tot maandagochtend. De gevolgen van de werken waren ernstiger dan verwacht. De fileopbouw was veel groter, ondanks de voorbereidende werkzaamheden. Een groot aantal buitenlandse chauffeurs hebben toch de E313 gevolgd, ondanks de communicatieacties en de boodschappen op de dynamische borden. Er werd nochtans zeer breed gecommuniceerd: aankondigingen in de verschillende media, radiospotjes, aankondiging via website van het Vlaams Verkeerscentrum en AWV, vooraankondiging via elektronische verkeersborden ruim voor de werken. Ook tijdens de werken werd via alle kanalen opgeroepen om de wegenwerken te vermijden en werden de nodige omleidingen aangekondigd via de dynamische verkeersborden. Deze communicatie gebeurde ook naar de betrokken buurlanden Nederland en Duitsland, waar persberichten werden verstuurd, de collega’s van Rijkswaterstaat werden verwittigd en de nodige coördinatie gebeurde om de omleidingsroute vanuit Eindhoven vrij te houden van hinder. Vanuit Eindhoven en Lummen werden automobilisten gewaarschuwd voor de grote hinder en opgeroepen de voorgestelde alternatieve routes te volgen. Ondanks deze ruime aankondigingen en communicatie, bleek dat niet te werken voor vooral buitenlandse chauffeurs, die waarschijnlijk vooral op hun gps zijn voortgegaan. Misschien ligt daar wel een deel van de oplossing. Als je zelf in het buitenland bent, rijd je ook op het tracé dat je gps aangeeft. Ik weet niet in welke mate we hierop kunnen voortwerken met de gps-aanbieders.

Er zijn verschillende aanbieders die werken met geüpdatete verkeersinformatie. Zit daar een oplossing in? Ik laat het bekijken. Het is in ieder geval een absoluut aandachtspunt voor volgende wegenwerken op het internationale wegennet.

Omdat de impact zoveel groter was dan verwacht, heeft men sneller doorgewerkt om sneller naar twee rijstroken te kunnen gaan. Men had wel voor die optie gekozen om zo snel mogelijk te kunnen werken; daarom heeft men in eerste instantie maar één rijstrook vrijgehouden. Het resultaat was dat men sneller kon gaan dan vooropgesteld, dat men er sneller voor heeft kunnen zorgen dat de hinder al was verminderd.

Wat betreft het verlies aan reistijd en de vroegtijdige aanduiding, dat moet ik echt bekijken, dat is me niet volledig duidelijk.

De voorzitter

De heer De Clercq heeft het woord.

De heer Mathias De Clercq (Open Vld)

Voorzitter, het is goed dat u evalueert.

Ik zag ook de tips van Danny Smagghe van Touring in Het Journaal. Hij riep op om van in het begin twee rijstroken open te houden.

Ik denk dat de communicatie nog belangrijker is, zeker ten aanzien van de buitenlandse chauffeurs. Het is een goed voorstel om de gps op te nemen in de evaluatie. Ik denk ook aan het installeren van meer digitale portieken ver van de werken, en ook in het buitenland.

We moeten goed evalueren en gelijkaardige toestanden vermijden. U merkt terecht op dat het goed is dat er wegwerkzaamheden zijn, maar dergelijke moeilijke situaties moeten absoluut vermeden worden. 

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.