U bent hier

In de kijker

Voortgangsrapportage Masterplan 2020

Het Masterplan 2020 is een meerjarenproject voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen. De leden van de commissie wisselen van gedachten, samen met ministers Ben Weyts, Joke Schauvliege en Annemie Turtelboom, en met raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof, over het achtste voortgangsrapport over het Masterplan 2020. Ze bespreken met de Vlaamse ombudsman ook het eindverslag van een bemiddeling die de Vlaamse Ombudsdienst deed over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Oosterweelverbinding.

Video

Verslag

van Mathias De Clercq aan minister Ben Weyts
2281 (2014-2015)
van Caroline Bastiaens aan minister Ben Weyts
2427 (2014-2015)

Agenda

96 (2014-2015)
Externe sprekers
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn), Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw), Annemie Turtelboom (viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie) en Jan Debucquoy (raadsheer bij het Rekenhof)
Verslaggevers
Dirk de Kort en Wouter Vanbesien
97 (2014-2015)
Externe sprekers
Bart Weekers (Vlaams ombudsman)
Verslaggevers
Dirk de Kort en Wouter Vanbesien
van Bert Maertens aan minister Ben Weyts
2073 (2014-2015)
van Mathias De Clercq aan minister Ben Weyts
2281 (2014-2015)
van Caroline Bastiaens aan minister Ben Weyts
2427 (2014-2015)
van Lies Jans aan minister Ben Weyts
2428 (2014-2015)
van Björn Rzoska aan minister Ben Weyts
2430 (2014-2015)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.