U bent hier

In de kijker

Wijziging Vlaams Gemeentefonds

De Vlaamse overheid financiert de Vlaamse gemeenten via diverse kanalen. Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering de procedures van die financiering vereenvoudigen door volgende sectorale subsidies aan lokale besturen in het Gemeentefonds te integreren: lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, integratiesubsidies. De leden van de commissie Armoedebeleid bespreken het advies dat zij ingevolge het Reglement van het Vlaams Parlement over dit ontwerp van decreet aan de commissie Binnenlands Bestuur kunnen geven.

Video

Verslag

van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
2260 (2014-2015)
357 (2014-2015) nr. 3
327 (2014-2015) nr. 2

Agenda

van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
2260 (2014-2015)
van de Vlaamse Regering
357 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi, Jo De Ro, Elke Van den Brandt, Kurt De Loor en Peter Wouters
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Regl. art. 34 Adviesverstrekking over de sectorale subsidies voor kinderarmoede, aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
van Michèle Hostekint, Joris Vandenbroucke en An Moerenhout
327 (2014-2015) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Bespreking en stemming
13 (2014-2015)
Verslaggever
Marc Hendrickx
Regl. art. 101, 4
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.