U bent hier

In de kijker

Decreet wijziging Gemeentefonds: hoorzitting met het werkveld

De Vlaamse overheid financiert de Vlaamse gemeenten via diverse kanalen. Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering de procedures van die financiering vereenvoudigen door volgende sectorale subsidies aan lokale besturen in het Gemeentefonds te integreren: lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, integratiesubsidies. De leden van de commissie houden een hoorzitting met het werkveld.

Video

Agenda

van de Vlaamse Regering
357 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi, Jo De Ro, Elke Van den Brandt, Kurt De Loor en Peter Wouters
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - de Vlaamse Jeugdraad - het Kinderrechtencommissariaat - het Vlaams Instituut voor Sport- en Recreatiebeleid (ISB) - de Federatie Sociaal-Cultureel Werk (FOV) - de Vereniging voor Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra (VVC) - de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) - de academische wereld - het Netwerk Tegen Armoede

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.