U bent hier

In de kijker

Begrotingsaanpassing 2015: stemming

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat vóór 30 juni van het begrotingsjaar een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2015 in. De leden van de commissie zetten de reeds aangevatte bespreking van de begrotingsaanpassing met minister Annemie Turtelboom voort en nemen het bij de stemming aan.

Hervorming kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen (ki) is de geschatte waarde van een woning voor de huurmarkt. Op basis daarvan wordt de jaarlijkse onroerende voorheffing berekend. Doordat die ki’s echter al jaren niet meer aangepast zijn, stemmen ze niet meer overeen met de werkelijke waarde van woningen. De federale minister van Financiën wil de mogelijkheden van een aanpassing van de ki’s onderzoeken. Zal de Vlaamse Regering hierover overleg plegen met de Federale Regering? Wat gaat ze ondernemen? Wat houdt een actualisering van de ki’s in voor de Vlaamse begroting?

Agenda

14:15 uur

van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Bertels en Jos Lantmeeters
18-A (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Jos Lantmeeters
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering, verslag door Karin Brouwers, Jan Bertels, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Vera Jans, Peter Persyn, Bart Dochy, Jelle Engelbosch, Robrecht Bothuyne, Els Robeyns, Sofie Joosen, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Joris Poschet, Lieve Maes, Ingeborg De Meulemeester, Rob Beenders, Peter Van Rompuy, Bart Van Malderen, Yamila Idrissi, An Christiaens, Joris Vandenbroucke en Dirk de Kort
19-A (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Karin Brouwers, Jan Bertels, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Vera Jans, Peter Persyn, Bart Dochy, Jelle Engelbosch, Robrecht Bothuyne, Els Robeyns, Sofie Joosen, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Joris Poschet, Lieve Maes, Ingeborg De Meulemeester, Rob Beenders, Peter Van Rompuy, Bart Van Malderen, Yamila Idrissi, An Christiaens, Joris Vandenbroucke en Dirk de Kort
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Kennisneming van de verslagen van de vakcommissies Artikelsgewijze bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Bertels, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Peter Persyn, Vera Jans, Robrecht Bothuyne, Jelle Engelbosch, Els Robeyns, Sofie Joosen, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Ingeborg De Meulemeester, Bart Van Malderen, Peter Van Rompuy, Marius Meremans en Dirk de Kort
333 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Peter Persyn, Vera Jans, Robrecht Bothuyne, Jelle Engelbosch, Els Robeyns, Sofie Joosen, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Ingeborg De Meulemeester, Bart Van Malderen, Peter Van Rompuy, Marius Meremans en Dirk de Kort
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Financiën en Begroting Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
van Bart Van Malderen en Michèle Hostekint, verslag door Jan Bertels en Jos Lantmeeters
310 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Jos Lantmeeters
Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.