U bent hier

In de kijker

Ondernemingsplannen

In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord wordt het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid op verschillende punten aangepast. In een eerste fase wordt de notie ‘beheersovereenkomst’ geschrapt en vervangen door de notie ‘ondernemingsplan’. Ook wordt de organisatorische opdeling tussen beleidsvoorbereiding en -uitvoering verder losgelaten. Met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering dit onderdeel van het regeerakkoord vormgeven. De leden van de commissie bespraken dit ontwerp van decreet en namen het bij de stemming aan.

Verslag

358 (2014-2015) nr. 2
336 (2014-2015) nr. 3

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.