U bent hier

In de kijker

Ondernemingsplannen

In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord wordt het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid op verschillende punten aangepast. In een eerste fase wordt de notie ‘beheersovereenkomst’ geschrapt en vervangen door de notie ‘ondernemingsplan’. Ook wordt de organisatorische opdeling tussen beleidsvoorbereiding en -uitvoering verder losgelaten. Met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering dit onderdeel van het regeerakkoord vormgeven. De leden van de commissie bespraken dit ontwerp van decreet en namen het bij de stemming aan.

Verslag

336 (2014-2015) nr. 3
358 (2014-2015) nr. 2

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.