U bent hier

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Minister, u hebt hier al meerdere vragen over gekregen. Er is een nieuw KB aangekondigd over het gebruik van drones. Er zijn raakpunten met de Vlaamse bevoegdheden. Uw administratie gaf – denk ik – in het verleden al advies op een KB. Als dat niet zo zou zijn, zou er het best overleg zijn over de inhoud van het KB en hoe het samen met Vlaanderen tot uitvoering kan worden gebracht.

Heeft Vlaanderen op het vorige KB een advies uitgebracht? Wat stond daar in grote lijnen in? Is er ondertussen een nieuw ontwerp van KB? Is daarover al overleg geweest? Zo ja, hebt u al een advies ingediend? Wat staat daarin? Op welk vlak is Vlaanderen bevoegd inzake drones?

De voorzitter

De heer De Clercq heeft het woord.

De heer Mathias De Clercq (Open Vld)

Minister, ik heb u inderdaad ook al een aantal keren ondervraagd over deze boeiende en toekomstgerichte thematiek. We zijn pionier inzake drones, zeker op Belgisch vlak. Onze wetgeving hinkt hopeloos achterop. Federaal minister van Mobiliteit Galant heeft inspanningen gedaan. Ze is op de proppen gekomen met een ontwerp van KB waarover ze op 31 maart communiceerde. Ik heb u op 1 april in de plenaire vergadering een vraag gesteld, maar u had nog niets ontvangen. U had nog geen informatie gekregen. U zei wel voluntaristisch dat u reikhalzend uitkeek naar de toepassingen zodra de reglementering er zou zijn. U zou een gesprek aangaan met uw federale collega.

Heeft het overleg plaatsgevonden? Hebt u het element van de vlieghoogte aangekaart? Ik heb u dat al gevraagd. In de aanvankelijke versie was er nog ruimte voor verbetering. Heeft het gewest een advies ingediend? Kunt u daar de contouren van schetsen? Last but not least, wanneer verwacht u dat de wetgeving van kracht wordt? De sector kijkt er echt naar uit.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Vlaanderen had inderdaad een analyse van het vorige ontwerp van KB inzake het gebruik van afstandsbestuurde luchtvaarttuigen in het Belgische luchtruim. Het was een negatief advies op basis van bevoegdheidsoverschrijding. Het ging namelijk ook over de toegang tot het beroep, wat expliciet voorbehouden is aan Vlaanderen.

Ondertussen hebben we een nieuw ontwerp van KB ontvangen, nog maar pas hoor. Er werd over gecommuniceerd, waarop de heer De Clercq zijn actuele vraag stelde. Maar we hebben het ontwerp pas op 15 mei ontvangen, vandaar dat er nog geen advies is. Mijn diensten zijn bezig met een analyse. De bevoegdheidsproblematiek wordt opnieuw onderzocht. Dat is toch wel iets complex. Toegang tot het beroep en vestigingsvoorwaarden zijn duidelijk Vlaamse bevoegdheden, maar dan zijn er nog parallelle bevoegdheden om het helemaal eenvoudig te maken, en daar zijn zowel Vlaanderen als de federale overheid bevoegd. Dat gaat dan over exploitatie en verzekeringen. Dat wordt uitgeklaard.

Wat misschien nog belangrijker is voor de sector: uit een snelle screening blijkt dat er reden is tot bezorgdheid. Dat werd net al geformuleerd. De hoogte is daar een element van. Europa stelt een maximum van 150 meter voor. Hier is het 90 of 91 meter. Een tweede element is de beperking inzake de ‘visual line of sight’ of het ‘oogcontact’ met de drone. Dat betekent dat men altijd zicht moet hebben op die drone. Concrete toepassingen in de industrie zijn bijvoorbeeld controle van bruggen, kunstwerken, torens of hoogtewerken. Die toepassingen komen dan al snel in het gedrang. Dat bekommert me. Iedereen denkt dat het in eerste instantie gaat om pakjesvervoer. Neen, het gaat om echt industriële toepassingen. Als die onmogelijk worden gemaakt, dan is dat een probleem. Iets anders waar men nogal conservatief over is, is het verbod op het vervoer van goederen.

Na een eerste inhoudelijke screening, zie ik een betrekkelijk conservatieve invulling. Ook de scope, namelijk het geografisch gebied waar het gebruik van drones is toegelaten, bedraagt maar de helft van Vlaanderen. Het uitgangspunt is dat er steeds verschillende perimeters worden gehanteerd. Het gevolg is dat in zijn totaliteit ongeveer maar in de helft van Vlaanderen drones kunnen worden ingezet.

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Een aantal bezorgdheden die u uit, kan ik delen, bijvoorbeeld inzake het gebruik van drones in noodsituaties om eerstehulppakketten in een file snel ter plaatse te krijgen. Dat zou niet mogelijk zijn als er een verbod op het vervoer van goederen is.

Ik denk dat er met het schrijven van een advies tijd verloren gaat. Kan er geen overleg zijn met de federale minister om die punten aan te kaarten? Misschien kunnen de deelstaten voor bepaalde functies van publiek nut worden toegelaten om uitzonderingen te maken voor bepaalde toepassingen. Opdat we geen tijd zouden verliezen, is het misschien best dat er hierover een overleg is in plaats van dat alle deelstaten een advies schrijven naar het federale niveau. Het is belangrijk dat de wetgeving er komt. Een aantal van de bezorgdheden van de minister kan ik delen, maar het zou goed zijn dat erover gesproken wordt.

De voorzitter

De heer De Clercq heeft het woord.

De heer Mathias De Clercq (Open Vld)

Minister, er is een heel debat over bevoegdheidsoverschrijding, maar aan dat argument heeft de sector geen enkele boodschap. Het wordt maar beter snel uitgevlooid. Het is al vijf over twaalf. We lopen al achter. Er is een ontluikende, schitterende industrie aanwezig. Die sector kan bloeien en pionieren. Alstublieft, laat het vooruitgaan! Ik versterk de oproep van de heer Van Rompuy, die vraagt dat u gaat samenzitten. Sommigen kwijlen bijna op het gegeven dat er symmetrische regeringen zijn. Dat is positief, maar maak er dan ook gebruik van om samen te zitten, te overleggen, gedachten en besognes uit te wisselen en dan te landen. De wetgever en de beleidsmakers moeten realisaties doen in plaats van brieven te schrijven, tijd te verliezen en debatten te voeren over methodieken. We lopen achter en we moeten vooruit. Ga alstublieft samenzitten en neem het initiatief. Ik deel uw inhoudelijke bekommernissen. We staan daar zij aan zij. We mogen echter verder geen tijd verliezen. Ga samenzitten en land, letterlijk en figuurlijk.

Minister Ben Weyts

Ik ben het belangrijkste nog vergeten te zeggen. Ik heb de vraag om overleg te hebben tussen de kabinetten, al in een schrijven gegoten, maar niet over de bevoegdheidsproblematiek. Dat blijft belangrijk in functie van de rechtszekerheid. We moeten het volgende vermijden: er worden besluiten uitgevaardigd op basis waarvan de drones mogen worden gebruikt, vervolgens zijn er incidenten of accidenten, waarna blijkt dat de bevoegde overheid niet bevoegd is, er geen rechtsgrond was en het besluit in kwestie dus niet valide is. Die kwestie is één beweging. Daarnaast is er het praktisch inhoudelijke. Daarover heb ik een schrijven gericht aan de federale minister om samen te zitten.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
2086 (2014-2015)
van Caroline Bastiaens aan minister Ben Weyts
2123 (2014-2015)
van Wouter Vanbesien aan minister Ben Weyts
2196 (2014-2015)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.