U bent hier

In de kijker

Georgië, Oekraïne en Moldavië: overeenkomst met de EU

Associatieovereenkomsten zijn het meest verregaande type van overeenkomst die de Europese Unie (EU) kan sluiten met een staat of een regio. De EU stelt zo’n overeenkomst voor aan partners waarmee zij haar goede betrekkingen wil verruimen. De EU heeft dergelijke overeenkomsten afgesloten met Georgië, Oekraïne en Moldavië. Het Vlaams Parlement moet instemmen met zo'n overeenkomst zodat die ook van toepassing is voor Vlaanderen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over de ontwerpen van decreet die dit mogelijk maken.

Verslag

19-A (2014-2015) nr. 2-C
333 (2014-2015) nr. 4
305 (2014-2015) nr. 2
307 (2014-2015) nr. 2
320 (2014-2015) nr. 2
321 (2014-2015) nr. 2
322 (2014-2015) nr. 2
323 (2014-2015) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
19-A (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen, Ontwikkelingssamenwerking en Onroerend Erfgoed van Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
333 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 10. Onroerend Erfgoed Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Zie blz. 29 van de Agenda Commissievergaderingen 18 t/m 22 mei voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

van de Vlaamse Regering
305 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
307 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.