U bent hier

In de kijker

Grond- en pandenbeleid: evaluatie door Vlaamse Regering

In 2009 trad het Grond- en Pandendecreet, dat streeft naar het recht op betaalbaar wonen, in werking. De Vlaamse Regering evalueerde de uitvoering van dit decreet in een nota. De leden van de commissie wisselen van gedachten over die nota met minister Joke Schauvliege.

Video

Verslag

202 (2014-2015) nr. 3
Presentatie van Vlaams minister Joke Schauvliege (pdf)

Agenda

van Ingrid Pira aan minister Joke Schauvliege
2076 (2014-2015)
202 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Valerie Taeldeman en Mercedes Van Volcem
Gedachtewisseling met Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

De leden van de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen worden uitgenodigd om dit agendapunt bij te wonen

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.