U bent hier

In de kijker

Begrotingsaanpassing: ministers Homans en Muyters lichten toe

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de uitgavenbegroting 2015 aan te passen. Ministers Liesbeth Homans en Philippe Muyters lichten toe wat die begrotingsaanpassing voor de bevoegdheden van de commissie zal inhouden, daarna bespreekt de commissie die wijzigingen.

Verslag

van Jan Hofkens aan minister Philippe Muyters
2027 (2014-2015)
van Bart Van Malderen aan minister Philippe Muyters
2042 (2014-2015)
19-A (2014-2015) nr. 2-E
Bijlage 1: Bijkomende informatie begrotingsartikel Interne stromen – VDAB (pdf)
19-A (2014-2015) nr. 2-E
Bijlage 1: Bijkomende informatie begrotingsartikel Interne stromen – VDAB (pdf)
333 (2014-2015) nr. 6

Agenda

van de Vlaamse Regering
19-A (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Karin Brouwers, Jan Bertels, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Vera Jans, Peter Persyn, Bart Dochy, Jelle Engelbosch, Robrecht Bothuyne, Els Robeyns, Sofie Joosen, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Joris Poschet, Lieve Maes, Ingeborg De Meulemeester, Rob Beenders, Peter Van Rompuy, Bart Van Malderen, Yamila Idrissi, An Christiaens, Joris Vandenbroucke en Dirk de Kort
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Sociale Economie van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming

14:30 uur

van de Vlaamse Regering
19-A (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Karin Brouwers, Jan Bertels, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Vera Jans, Peter Persyn, Bart Dochy, Jelle Engelbosch, Robrecht Bothuyne, Els Robeyns, Sofie Joosen, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Joris Poschet, Lieve Maes, Ingeborg De Meulemeester, Rob Beenders, Peter Van Rompuy, Bart Van Malderen, Yamila Idrissi, An Christiaens, Joris Vandenbroucke en Dirk de Kort
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegheden Werk en Economie, Wetenschap en Innovatie van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
333 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Peter Persyn, Vera Jans, Robrecht Bothuyne, Jelle Engelbosch, Els Robeyns, Sofie Joosen, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Ingeborg De Meulemeester, Bart Van Malderen, Peter Van Rompuy, Marius Meremans en Dirk de Kort
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 8. Economie, Wetenschap en Innovatie Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Zie blz. 8 van de Tweede Aangepaste Agenda Commissievergaderingen van 18 t/m 22 mei voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

van Jan Hofkens aan minister Philippe Muyters
2027 (2014-2015)
van Bart Van Malderen aan minister Philippe Muyters
2042 (2014-2015)
van Willem-Frederik Schiltz aan minister Philippe Muyters
2110 (2014-2015)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.