U bent hier

In de kijker

Begrotingsaanpassing: ministers Homans en Muyters lichten toe

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de uitgavenbegroting 2015 aan te passen. Ministers Liesbeth Homans en Philippe Muyters lichten toe wat die begrotingsaanpassing voor de bevoegdheden van de commissie zal inhouden, daarna bespreekt de commissie die wijzigingen.

Verslag

van Jan Hofkens aan minister Philippe Muyters
2027 (2014-2015)
van Bart Van Malderen aan minister Philippe Muyters
2042 (2014-2015)
19-A (2014-2015) nr. 2-E
Bijlage 1: Bijkomende informatie begrotingsartikel Interne stromen – VDAB (pdf)
19-A (2014-2015) nr. 2-E
Bijlage 1: Bijkomende informatie begrotingsartikel Interne stromen – VDAB (pdf)
333 (2014-2015) nr. 6

Agenda

van de Vlaamse Regering
19-A (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Sociale Economie van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming

14:30 uur

van de Vlaamse Regering
19-A (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegheden Werk en Economie, Wetenschap en Innovatie van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
333 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 8. Economie, Wetenschap en Innovatie Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Zie blz. 8 van de Tweede Aangepaste Agenda Commissievergaderingen van 18 t/m 22 mei voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

van Jan Hofkens aan minister Philippe Muyters
2027 (2014-2015)
van Bart Van Malderen aan minister Philippe Muyters
2042 (2014-2015)
van Willem-Frederik Schiltz aan minister Philippe Muyters
2110 (2014-2015)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.