U bent hier

In de kijker

Organisatie Offerfeest

Minister Ben Weyts wil het onverdoofd slachten van schapen op tijdelijke slachtvloeren ter gelegenheid van het islamitische Offerfeest verbieden. Hij zou op 1 maart 2015 een concreet voorstel voorleggen aan het Vlaams Parlement. Er rest nog weinig tijd tot het Offerfeest voor de praktische organisatie van eventuele nieuwe regels. Welke oplossing heeft minister Ben Weyts uitgewerkt? Bestaat de nodige capaciteit bij de slachthuizen? Wat met de illegale slachtingen en het transport van schapen in personenwagens?

Verslag

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts
2108 (2014-2015)
van Robrecht Bothuyne aan minister Annemie Turtelboom
2099 (2014-2015)
van Andries Gryffroy aan minister Annemie Turtelboom
2117 (2014-2015)
19-A (2014-2015) nr. 2-G
19-A (2014-2015) nr. 2-G
333 (2014-2015) nr. 7
333 (2014-2015) nr. 7

Agenda

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts
2108 (2014-2015)
van de Vlaamse Regering
19-A (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Dierenwelzijn van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
333 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 5. Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling 1. Dierenwelzijn Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Zie blz. 24 van de Agenda Commissievergaderingen 11 t/m 13 mei voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

van Robrecht Bothuyne aan minister Annemie Turtelboom
2099 (2014-2015)
van Andries Gryffroy aan minister Annemie Turtelboom
2117 (2014-2015)
van de Vlaamse Regering
19-A (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Energie van Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
333 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 5. Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling 2. Energie Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Zie blz. 24 van de Agenda Commissievergaderingen 11 t/m 13 mei voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.