U bent hier

Video

Verslag

50 (2014-2015)
Externe sprekers
Danny Aelvoet (directeur Tanderuis vzw), Erik Buelens (directeur Het Raster vzw), Didier Moray (algemeen directeur MFC Sint-Jozef, namens MIGES), Dries Vandermeersch (voorzitter RADI), Stefan Grielens (algemeen directeur VCLB-koepel), Yolande Schulpen (coördinator pedagogische begeleiding OVSG) en Valerie Swennen (hoofdinspecteur afdeling Jeugd en Gezin, politiezone MINOS)
455 (2014-2015) nr. 1

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

09:40 uur

50 (2014-2015)
Externe sprekers
Danny Aelvoet (directeur Tanderuis vzw), Erik Buelens (directeur Het Raster vzw), Didier Moray (algemeen directeur MFC Sint-Jozef, namens MIGES), Dries Vandermeersch (voorzitter RADI), Stefan Grielens (algemeen directeur VCLB-koepel), Yolande Schulpen (coördinator pedagogische begeleiding OVSG) en Valerie Swennen (hoofdinspecteur afdeling Jeugd en Gezin, politiezone MINOS)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.