U bent hier

In de kijker

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

Vlaams minister Liesbeth Homans moet binnenkort haar Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) bij het Vlaams Parlement indienen. De armoedeorganisaties vrezen dat de regering geen concrete maatregelen neemt om de besparingen van de federale en Vlaamse overheid sociaal te corrigeren voor de zwaksten in de samenleving. De armoede bij mensen van een andere etnische afkomst blijft ook alarmerend hoog. Hoe wil minister Liesbeth Homans hier een antwoord op bieden? Wat is haar reactie op de kritiek van de armoedeorganisaties? Zal ze haar collega’s binnen de Vlaamse Regering aanspreken op de effecten van hun beleid op mensen in armoede?

Verslag

Agenda

van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
2020 (2014-2015)
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
1990 (2014-2015)
van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
2031 (2014-2015)
van Mercedes Van Volcem aan minister Liesbeth Homans
1748 (2014-2015)
van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans
1967 (2014-2015)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.