U bent hier

Mevrouw Maes heeft het woord.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA)

Minister, de Plantentuin van Meise was in het verleden een druk besproken dossier. Mijn partijgenoot Mark Demesmaeker heeft daar in deze assemblee talloze vragen over gesteld. Hij moest het wel altijd hebben over een tijdstip van overdracht, aangezien de uitvoering van het akkoord uit 2001 maar bleef aanslepen. Tot vorig jaar dan, want tot mijn grote tevredenheid werd de Plantentuin begin 2014 eindelijk officieel overgedragen aan Vlaanderen, dat daar al jaren vragende partij voor was.

Het feit dat de overdracht zo lang aansleepte, en er ondertussen dus niet geïnvesteerd werd, heeft er wel voor gezorgd dat de Plantentuin veel van zijn grandeur verloren was. De infrastructuur was er steeds slechter aan toe, het personeel verkeerde jarenlang in onzekerheid. We zijn tevreden dat dergelijke zaken nu tot het verleden behoren.

Het feit dat we nu bevoegd zijn voor deze instelling, brengt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Er is werk in de Plantentuin en het is aan deze regering om de nodige maatregelen te nemen opdat de werking niet verloren gaat en het niveau van het wetenschappelijke onderzoek op peil kan worden gehouden, en indien mogelijk nog vooruit kan gaan. We waren dan ook tevreden dat u vorig jaar alvast de nodige investeringen hebt gedaan in apparatuur en de digitale ontsluiting van de erfgoedcollecties.

De Plantentuin is nu iets meer dan een jaar in Vlaamse handen. Kunt u ons vertellen welke zaken het afgelopen jaar aangepakt werden? Welke budgetten werden vrijgemaakt voor de werking van deze instelling? In uw persmededeling van enkele maanden geleden sprak u over een investeringsplan om de infrastructuur de komende jaren stapsgewijs te vernieuwen. Kunt u daar wat meer uitleg bij geven? Welke investeringen zullen er dit jaar en de volgende jaren gebeuren? Hebt u er al zicht op wanneer het in de Plantentuin eindelijk weer ‘business as usual’ zal zijn en er geen inhaalbewegingen meer nodig zullen zijn? Werkt u in dit verband ook samen met de minister voor Toerisme? Zo ja, hoe zijn de taken verdeeld?

Minister Muyters heeft het woord.

Collega Maes, het budget van 2014 bedroeg na de tweede begrotingsaanpassing 12,3 miljoen euro, waarvan zo’n 10,8 miljoen euro voor de dotatie. Het budget van 2015 is 13,6 miljoen euro, waarvan 10,6 miljoen euro voor de dotatie. Vanaf 2015 zullen er jaarlijks 5 miljoen euro aan FFEU-middelen (Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven) vrijgemaakt worden voor de Plantentuin, en dat gedurende vijf jaar.

In 2014 werd ook al 1,9 miljoen euro vrijgemaakt voor de vervanging van wetenschappelijke apparatuur en de digitale ontsluiting van de erfgoedcollecties. In 2014 werden vooral dringende herstellingen en veiligheidswerken uitgevoerd. Daarnaast werd de heraanleg van de serres voortgezet en werd de buitenschil van de iconische Balatserre gerenoveerd. Een aantal verouderde dienstvoertuigen en machines konden worden vervangen.

Vanaf 2015 wordt uitvoering gegeven aan het masterplan dat in 2009 is opgesteld. Het investeringsplan van de Plantentuin voorziet zelf al in een gefaseerde uitvoering van dat plan. Volgens die fasering zal de realisatie van het masterplan twaalf jaar in beslag nemen, in drie gedeeltelijk overlappende fases. Een snellere uitvoering zou mogelijk zijn, maar dat zou betekenen dat de Plantentuin voor een langere periode gesloten zou moeten worden voor het publiek. De spreiding van de werken houdt wel – dat geef ik graag toe – het risico in dat je soms extra geld verliest doordat je al noodreparaties moet doen aan bepaalde gebouwen. Vandaag bevinden sommige gebouwen zich immers in zeer slechte staat. Sommige regels inzake brandveiligheid komen daardoor ook in het gedrang.

Ik overloop even de drie fases. De eerste fase is de aanleg van de onthaalinfrastructuur, het afwerken van de renovatie van de binnenkant van het Plantenpaleis, de renovatie van de folies en de aanleg van een nieuw serrecomplex. Dat loopt van 2015 tot 2019. Die fase kost zo’n 22 miljoen euro. Zoals gezegd, is in 2015 de eerste van vijf schijven van FFEU-middelen vrijgemaakt. Fase twee behelst de uitbreiding en renovatie van het herbariumgebouw, de renovatie van het stookgebouw, de realisatie van een nieuw technisch gebouw, de heraanleg van wegen en de renovatie van de pachthofzone. Dat loopt van 2018 tot 2023. De kostprijs is 38,8 miljoen euro. Fase drie ten slotte omvat de renovatie van het oude herbariumgebouw, de renovatie van de oranjerie en de aanleg van een kindertuin. Die fase loopt van 2021 tot 2026 en zou 37,6 miljoen euro kosten.

Alles samen kom ik aan 98,7 miljoen euro, exclusief dringende werken. Voor de uitvoering van het masterplan beschikken we over de schijven van het FFEU, waarvan de eerste, van 5 miljoen euro, voor dit jaar is gepland.

In 2026 zou alles dus afgerond moeten zijn. Collega Weyts, bevoegd voor toerisme, heeft de Plantentuin in zijn beleidsnota opgenomen als een van de strategische hefboomprojecten. In het kader van het impulsprogramma krijgt de Plantentuin van Toerisme Vlaanderen een toelage voor de renovatie van twee kassen van het serrecomplex. Strategisch overleg wordt gepland om te bepalen welke bijkomende middelen Toerisme kan vrijmaken om het masterplan eventueel versneld uit te voeren. Daarmee maakt Vlaanderen duidelijk dat we inzetten op de Plantentuin en er, ook in deze budgettair zeer moeilijke tijden, maximaal geld voor blijven uittrekken. We nemen duidelijk onze verantwoordelijkheid.

Mevrouw Maes heeft het woord.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA)

Ik kan alleen maar tevreden zijn met dit uitgebreid antwoord. Het is verstandig de werken in fasen uit te voeren en de Plantentuin niet te sluiten. Ik stel vast dat het geheel ongeveer zal zijn afgewerkt wanneer ik met pensioen ga. Dat is goed om te weten.

Een klein schoonheidsfoutje wil ik nog wel signaleren. Tik je in Google ‘Plantentuin Meise’ in, dan verwijzen de eerste drie zoekresultaten nog naar websites van fgov.be.

Minister Muyters heeft het woord.

Dat laatste zal ik nakijken. En wat het eerste betreft, mevrouw Maes, ik zou er niet zo zeker van zijn dat u dan met pensioen kunt gaan.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA)

Ik heb al een paar jaar reserve ingecalculeerd.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.