U bent hier

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Voorzitter, minister, de VDAB kaapte de titel van Overheidsorganisatie van het Jaar in de categorie ‘regionaal’ weg. In een interview met De Tijd bleef gedelegeerd bestuurder Fons Leroy ambitieus. Zo streeft hij naar de verdere uitbouw van de digitale dienstverlening van de VDAB.

Concreet werd in het interview van 5 maart in De Tijd gesproken over het lanceren van een nieuwe app in april, en het is nu mei. Uitgangspunt van de nieuwe app is dat de VDAB op een enorme hoeveelheid data zit. Jaarlijks doen er immers 450.000 werknemers en 10.000 werkgevers een beroep op de VDAB. Door het analyseren van deze gegevens kan er proactief ingespeeld worden op de match tussen vraag en aanbod van jobs. De VDAB denkt eraan om werkgevers die consequent op zoek zijn naar diezelfde profielen zelf te benaderen, wanneer dit profiel opduikt in hun administratie.

Momenteel kunnen hooggeschoolden zich vaak moeilijk verkopen, zij zouden volgens Fons Leroy te veel rekenen op hun diploma, dit terwijl ondernemers nu veel meer kijken naar gedrag en attitudes, zoals ondernemerszin. De VDAB zou op deze realiteit willen inspelen door het lanceren van een app die een hitlijst maakt van werkzoekenden. Jongeren zouden op die manier kunnen zien hoe hoog ze met hun diploma en competenties scoren op een lijst. In het artikel in De Tijd spreekt Fons Leroy ook over het in kaart brengen van het consumptiegedrag van de jongeren, aan de hand van de gegevens waarover de VDAB beschikt. Er zouden dan tips gegeven worden over hoe ze kunnen stijgen op de lijst.

Minister, wanneer wordt of werd deze app in gebruik genomen? Hoe zal hij bekendgemaakt worden bij werkzoekenden?

Richt die app zich vooral op jongere werkzoekenden? Dat is mijn indruk. Of zullen er ook inspanningen worden gedaan naar andere werkzoekenden, inclusief de 55-plussers?

Wat is het precieze opzet van deze app met betrekking tot de zogenaamde ‘hitlijst’ voor werkzoekenden? Gaat het om een ‘hitlijst’ van criteria? Of is het de bedoeling dat de werkzoekenden te weten komen op welke plaats ze staan op basis van hun diploma’s en competenties voor welbepaalde vacatures?

Wat is de plaats van deze app in het proces van arbeidsbemiddeling? Gaat het om een vrijwillige tool of zal hij een verplicht instrument worden in trajectbegeleidingen?

Welke concrete opvolgings- en begeleidingsacties zullen vanuit de VDAB genomen worden naar werkzoekenden toe die in de fameuze hitlijst aan de staart bengelen? Hoe wordt de psychosociale impact van deze lijst op de werkzoekenden ingeschat voor diegene die laag scoren?

Kan de app ook gratis worden gebruikt door werkenden die op zoek zijn naar een andere job?

Mevrouw Van Eetvelde heeft het woord.

Mevrouw Miranda Van Eetvelde (N-VA)

Minister, de app waar mevrouw Talpe naar verwijst, bevestigt de nieuwe trend bij de VDAB. De VDAB maakt werk van de toekomst. Er bestaat echter al een applicatie van de VDAB. De ‘Vind een job’-app werd gelanceerd in februari 2014 voor iTunes en in maart 2014 voor Android.

Deze applicatie is zeer succesvol, zoals blijkt uit een antwoord op een schriftelijke vraag van mij. In totaal werd deze app 21.481 keer gedownload in 2014. De VDAB heeft ook een aantal mobiele leerapps zoals Duits@work, Spaans@work, Frans@work, Help solliciteren, Heftruck en iPad op het werk. In totaal werden 9660 downloads geregistreerd.

Minister, zal de nieuwe app in een van de bestaande app’s worden geïntegreerd? Of wordt het een aparte app?

Minister, hoe evalueert u deze mobiele applicaties globaal gezien? Vreest u geen wildgroei aan applicaties?

Minister Muyters heeft het woord.

Mevrouw Talpe, ik ben blij dat u deze vraag stelt, want er bestaan blijkbaar nogal wat misverstanden. Mevrouw Van Eetvelde, ik kan u al onmiddellijk zeggen dat het een aparte app is. Ik ben ervan overtuigd dat de VDAB met goed besef app’s opstart en na goed overleg. Dat zal nog uit het antwoord blijken. Ik heb geen schrik voor een echte wildgroei: dat gebeurt doordacht en na marktbevraging.

De app waarover Fons Leroy het heeft in het artikel van De Tijd werd gelanceerd eind april 2015. Het is een webapp, je hoeft hem niet te downloaden, hij is beschikbaar via een gewone webbrowser. De initiële doelgroep, namelijk laatstejaarsstudenten, probeert de VDAB te bereiken door middel van een gerichte actiecommunicatie via sociale media, beurzen voor laatstejaarsstudenten en inlassingen digitale leeromgevingen van onderwijsinstellingen.

De app is opgebouwd rond een volgens mij ander belangrijk instrument van de VDAB, en dat is de schoolverlatersstudie. Daarbij worden alle jongeren bekeken een jaar nadat ze zijn afgestudeerd, om het even welk niveau dat is. De toepassing is ook gebaseerd op de leefwereld en gebruikerservaring van die laatstejaarsstudenten. De VDAB heeft uitvoerig panelgesprekken, user testings en feedbackrondes gedaan bij de doelgroep en zo is het echt gericht op jongeren. Bijgevolg is de gebruikerservaring niet afgestemd op een 55-plusser, maar dit neemt niet weg dat iedereen de app kan gebruiken.

Het precieze opzet van deze app is jongeren – die straks op de arbeidsmarkt komen – duidelijk te maken wat hun kansen op de arbeidsmarkt zijn en hoe ze die kunnen verhogen. De VDAB wil op die manier jongeren helpen bij het maken van goede keuzes en advies geven. Het is geen hitlijst zoals u het woord begrijpt. De gebruikers krijgen geen score, het is anders bedoeld en daarom is het goed dat u ernaar vraagt. De gebruikers krijgen inzicht hoe ze zich kunnen versterken op de arbeidsmarkt en welke keuzes ze kunnen maken om sneller aan de slag te gaan, om zogezegd op de hitlijst te stijgen. Hoe kun je nog beter scoren op de arbeidsmarkt, dat is de filosofie.

De app gaat dus over hoe jonge werkzoekenden aantrekkelijker kunnen worden voor toekomstige werkgevers. Enkele concrete voorbeelden van de mogelijkheden van de app: leer hoe groot de concurrentie voor je droomjob is. Je hebt een idee van je droomjob, ga dan na welke kans je maakt, zijn er veel anderen die dat ook als droomjob zien. Dat is de idee. Wanneer je als laatstejaarsstudent bso kantoor administratief bediende wil worden, zul je zien dat je concurrentie heel groot is. Kies je met dezelfde studies voor het beroep verkoper multimedia, dan ligt die concurrentie veel lager. Je scoort hoger op de hitlijst voor dat laatste beroep en maakt meer kans om de job te doen waarvoor je gestudeerd hebt. Dat is een voorbeeld van hoe je scoort, op welke plaats je op de hitlijst staat voor het uitoefenen van je droomjob.

Een tweede voorbeeld is: bekijk welke vacatures werkgevers aanbieden voor mensen met jouw studies. Laatstejaars met een bepaald diploma komen te weten voor welke beroepen bedrijven hen willen inschakelen en voor welke niet. Dan wordt er weer een hitlijst gegenereerd: met dat diploma kom je het meest in aanmerking bij dat soort jobs en dat soort werkgevers. Die informatie krijg je dan.

Een derde voorbeeld is: waar in Vlaanderen is je kans op werk het grootst? Het geeft een beeld in welke regio of provincie er veel werk is voor een bepaald diploma of bepaalde jongeren en of het de moeite zou zijn om te verhuizen of te pendelen.

Een laatste voorbeeld is: hoe kun je ervaring opdoen? Hier krijgt de doelgroep van laatstejaarsstudenten uitleg over individuele beroepsopleidingen (IBO’s) en andere vormen van werkplekleren en hoe die alternatieve ervaring hun kans op werk verhoogt, hoe zij opnieuw kunnen stijgen op de hitlijst.

De app wil de laatstejaarsstudenten versterken bij de transitie van onderwijs naar werk. Het is helemaal vrij, maar het lijkt mij alvast een goede zaak. Hier wordt altijd gevraagd hoe we dat kunnen bevorderen. Ik denk dat je op die manier in de leefwereld van de jongeren een instrument aanreikt dat hen daar meer bewust mee zal laten omgaan. Het zal hen ook helpen bij het maken van de keuze om voort te studeren. Zou ik wel voortstuderen, aangezien ik bijna geen kans maak in mijn droomjob? Zou ik niet beter voor een andere studie kiezen? Er kan over worden nagedacht. De app geeft meer informatie waardoor keuzes beter kunnen worden gemaakt.

Het is exclusief vrijwillig. Het aanbod lijkt mij op maat te zijn en conform met wat ik heb aangekondigd in mijn beleidsnota Werk 2014-2019.

Niet elke jongere heeft hetzelfde advies of dezelfde duw in de rug nodig. Zoals ik daarnet al heb gezegd, is de app gebaseerd op de schoolverlatersstudie. Afhankelijk daarvan biedt de app de nodige informatie aan. Zo zal iemand die minder goed scoort op de studie schoolverlaters – en dus minder kans heeft op de arbeidsmarkt – inspiratie kunnen halen over wat de knelpuntberoepen zijn, over wat hij wel kan doen met zijn diploma of voor welke beroepen werkgevers toch zijn diploma vragen. Want je denkt misschien: ik heb dit diploma en wil dat ermee doen, terwijl je er misschien iets heel anders mee kunt doen. Dat kunnen we er dus uit leren.

Er worden verder veel tips gegeven om ervaring op te doen.

Ze kunnen ook terecht bij de nieuwe Mentor-app. Dat is nog een andere app, mevrouw Van Eetvelde. Met deze app kun je je op sleeptouw laten nemen door een geëngageerde professional die zijn ervaring over werken in een bepaald beroep of in een bepaalde sector wil delen. Het is een soort peterschap, waarbij iemand met ervaring een dienst wil verlenen aan iemand jonger. Dat is natuurlijk een aanvullende dienstverlening.

Mijn kernwoord is en blijft maatwerk. Met het jeugdgarantieplan zitten we al aan 93,2 procent van de jongeren onder de 25 jaar die we een passend aanbod doen wanneer ze werkzoekend zijn. Verder zijn er ook nog verschillende acties en campagnes van de VDAB waarmee we jongeren kunnen bereiken. Deze actie is weer een extra actie waarmee we de jongeren een mooi aanbod kunnen doen.

U vroeg naar de psychologische impact, maar ik denk dat u uit het antwoord hebt begrepen dat dat niet echt van toepassing is. De uitleg die ik daarnet heb gegeven, geeft genoeg aan dat dit adviezen zijn, dat het een – gratis – dienstverlening is. Iedereen heeft toegang tot die dienstverlening, maar ze is wel gericht op of op maat van jongeren.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, ik dank u voor de verduidelijking. De app is dus duidelijk heel wat minder individueel gericht dan ik voor ogen had. Het lijkt me een meer algemene insteek die jongeren krijgen, die hen uiteraard verder zal helpen.

Wij staan heel positief tegenover het gebruik van data. Je kunt er heel wat waardevolle elementen uit halen. In de toekomst kunnen we daarin misschien iets verder gaan, ook met de VDAB, uiteraard met respect voor ieders privacy.

Ik ben heel blij te horen dat er geen scoreweergave was. Ik was er heel bezorgd over dat de jongeren misschien eerder gedemotiveerd zouden worden als ze die app gebruiken. Het is zeker geen wedstrijd. Alle karakterkenmerken, inzet, motivatie kun je uiteraard niet in een app inputten.

Minister, de informatie die wordt ingegeven, is die enkel voor de jongeren of zal de VDAB daaruit elementen halen om de jongeren verder te begeleiden? Is de app louter voor de gebruiker bestemd?

Mevrouw Claes heeft het woord.

Mevrouw Sonja Claes (CD&V)

Ik ben heel erg verbaasd. Ik behoor natuurlijk niet tot de doelgroep. Ik moet dat dus ook allemaal niet weten. (Opmerkingen van de heer Bart Van Malderen)

Ik kende zelfs het bestaan er niet van. Ik vond het antwoord dus heel interessant.

Is het echt goed gekend bij de jongeren? Wordt het veel gebruikt? Ik vind het een innovatieve manier om echt op maat van jongeren om te gaan met die problematiek en hen echt te begeleiden zonder dat er op dat moment veel mensenwerk aan te pas komt. Daarachter zit natuurlijk heel veel mensenwerk, maar op het moment zelf komt er geen mensenwerk aan te pas. 

Minister Muyters heeft het woord.

U vraagt of het gekend is. Het is eind april gelanceerd, we zijn er dus nog maar een week mee bezig. De campagne is op maat van de jongeren. We doen het naar de laatstejaarsstudenten via sociale media. Dat is namelijk wat ze volgen. Kranten worden al heel wat minder gelezen door hen. Ook wordt er campagne gevoerd op beurzen voor laatstejaarsstudenten en via inlassingen in digitale leeromgevingen, bijvoorbeeld Toledo van de KU Leuven.

We zullen zien hoe vaak het zal worden gebruikt. Dan kunnen we zien of er verdere actie nodig is.

Het is heel nieuw. Het is pas rond 10 april door Fons Leroy aangekondigd in De Tijd. Ik moet eerlijk zeggen: de VDAB heeft eind april de app zelf voorgesteld. Er was amper weergave in de kranten. Ik denk dat het iets heel positief is.

U zei dat het niet individueel was. Dat wil ik nuanceren, want het is eigenlijk wel heel individueel, namelijk op basis van wat je studeert. Het geeft een beter inzicht in de kansen die je hebt via wat je studeert of zou willen studeren. Ik heb het altijd gezegd: ik vind die schoolverlatersenquête zeer belangrijk, ook voor de studiekeuze. Dit is een moderne, op maat van de jongeren gemaakte tool die die data nog beter ontsluit. Dat vind ik het sterke aan wat we hier doen en wat hierin naar voren komt.

Het is alleen voor de jongere. Er is geen wisselwerking. Het gaat echt over het vergaren van informatie. Zij kunnen daarmee naar de VDAB gaan, maar door de wet op de privacy kan de VDAB er niet zomaar van gebruikmaken.

Ik ga ervan uit dat je zo een idee krijgt. We zullen dat kunnen evalueren, bijvoorbeeld binnen zes maanden. Het is het juiste moment. We zijn eind april, begin mei. Jongeren moeten nadenken over wat ze wel of niet zullen doen wanneer ze eind juni afstuderen. Bijvoorbeeld: “Ik ben laatstejaars. Ik zou graag die richting uitslaan, maar daar heb ik weinig kans, want er is veel concurrentie.” Of: “Ik wou die richting studeren, maar dan moet ik iets gaan doen dat mij niet interesseert.” Ik denk dat het echt wel sterk is. Ik ben blij dat de VDAB mee is met die manier van werken. 

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Bart Van Malderen aan minister Philippe Muyters
1875 (2014-2015)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.