U bent hier

In de kijker

Selectie overheidspersoneel

De Vlaamse overheid trekt zich terug als aandeelhouder uit Jobpunt Vlaanderen. Het Agentschap Overheidspersoneel zal de taken en bevoegdheden van Jobpunt Vlaanderen, zoals selectie en werving van overheidspersoneel, vanaf 1 mei 2015 overnemen. De leden van de commissie bespreken het ontwerp van decreet dat deze wijziging regelt.

Video

Verslag

van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans
1844 (2014-2015)
van Marc Hendrickx aan minister Liesbeth Homans
1699 (2014-2015)
van Marnic De Meulemeester aan minister Liesbeth Homans
1741 (2014-2015)
311 (2014-2015) nr. 2
302 (2014-2015) nr. 3

Agenda

van Marc Hendrickx aan minister Liesbeth Homans
1699 (2014-2015)
van Marnic De Meulemeester aan minister Liesbeth Homans
1741 (2014-2015)
van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans
1844 (2014-2015)
van de Vlaamse Regering
311 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en bespreking
van Willy Segers, Ward Kennes, Mercedes Van Volcem, Peter Wouters, Koen Van den Heuvel en Nadia Sminate
302 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.