U bent hier

In de kijker

Grond- en pandenbeleid: hoe loopt het in de praktijk?

Het Grond- en Pandendecreet uit 2009 is erop gericht betaalbare en kwalitatieve bouwgronden, kavels en woningen te realiseren. Op 19 maart 2015 hield de commissie een gedachtewisseling over de toepassing van dit decreet op het terrein. Vandaag stellen de parlementsleden een aantal vragen om uitleg aan minister Liesbeth Homans over het Grond- en pandenbeleid.

Grote Woononderzoek: opvolging

In 2013 vond het Grote Woononderzoek plaats, waarbij voor 5000 woningen werd nagegaan of ze voldeden aan de normen van de Vlaamse Wooncode. De commissie hield hierover een gedachtewisseling op 2 april 2015. Vandaag staan op de agenda een aantal vragen om uitleg aan minister Liesbeth Homans over dit Grote Woononderzoek.

Video

Verslag

van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
1809 (2014-2015)
van Griet Coppé aan minister Liesbeth Homans
1813 (2014-2015)
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
1845 (2014-2015)
van Dirk de Kort aan minister Liesbeth Homans
1885 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1929 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1832 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1833 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1850 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1897 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1886 (2014-2015)

Agenda

van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
1809 (2014-2015)
van Griet Coppé aan minister Liesbeth Homans
1813 (2014-2015)
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
1845 (2014-2015)
van Katrien Partyka aan minister Liesbeth Homans
1865 (2014-2015)
van Dirk de Kort aan minister Liesbeth Homans
1885 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1929 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1832 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1833 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1850 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1897 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1886 (2014-2015)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.