U bent hier

In de kijker

Toekomst Vlaamse kust

De studie Metropolitaan Kustlandschap 2100 wil verschillende scenario’s ontwikkelen voor de uitbouw van een duurzame kustregio. Een van de voorstellen is om de westkust vanaf Oostende te ontstedelijken en terug te geven aan de zee. Dit nieuws leidde tot veel commotie aan de kust. Hoe verhoudt deze studie zich tot het reeds bestaande traject Vlaamse Baaien en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen? Wat is het oordeel van de Vlaamse Regering over dit scenario? Hoe zal ze een keuze maken uit de voorliggende scenario’s? Wie wordt bij deze beslissing betrokken?

Betalend individueel personenvervoer: vraag naar regelgeving

Nieuwe initiatieven voor het vervoer van personen, zoals Uber, steken de kop op. Verschillende leden van de meerderheid dienden samen een voorstel van resolutie in om het gebruik van personenwagens als taxi een legaal kader te bieden.

Video

Agenda

van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Mathias De Clercq, Ludo Van Campenhout, Lode Ceyssens en Paul Van Miert
301 (2014-2015) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.