U bent hier

In de kijker

Lerarenopleiding

Uit een doorlichting blijkt dat de lerarenopleiding gunstig wordt geëvalueerd. Toch is er nood aan een betere afstemming tussen de opleiding en de praktijk. Er is ook toenemende concurrentie tussen de opleiding die wordt aangeboden aan de universiteiten en de opleiding vanuit het volwassenenonderwijs, de zogenaamde zijinstroom. Wat is het standpunt van minister Hilde Crevits hierover? Zal ze maatregelen nemen om de opleiding beter af te stemmen op de praktijk? Hoe wil ze uitvoering geven aan de geplande hervorming van de lerarenopleiding?

Verslag

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.