U bent hier

De heer Maertens heeft het woord.

Collega’s, ik trap een behoorlijk open deur in als ik zeg dat de Vlaamse overheid bekendstaat als een moderne en aantrekkelijke werkgever in Vlaanderen. Dat tonen heel wat imago-onderzoeken aan en het blijkt ook uit de personeelspeilingen bij de overheid. Entiteiten van de Vlaamse overheid zijn al in de prijzen gevallen als ‘organisatie van het jaar’. Enkele jaren geleden was er de Randstad Award voor het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid. Vorig jaar kreeg de Vlaamse overheid de gouden medaille bij de uitreiking van de ‘Employer of the year award’ in de categorie non-profitsector. Dit alles toont aan dat de Vlaamse overheid wordt gezien als een moderne en aantrekkelijke werkgever. Het is een mooie erkenning voor de Vlaamse overheid.

Die erkenning heeft ook een impact op jongeren, pas afgestudeerden en jonge ‘high potentials’, zoals we dat in het mooi Nederlands noemen: mensen die op zoek zijn naar een job en een loopbaanperspectief. Ten gevolge van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid moeten bij werkgevers in de openbare sector met minstens vijftig werknemers minimum 1,5 procent van het totale aantal werknemers jongeren zijn, dat zijn dan jongeren van minder dan 26 jaar.

Ik polste met een schriftelijke vraag naar de stand van zaken bij de Vlaamse overheid. Daaruit bleek dat de Vlaamse overheid op dat vlak goed zit. Die 1,5 procent wordt ruimschoots gehaald. In 2014 bestond nog 3 procent van het aantal tewerkgestelden uit mensen die in die categorie kunnen worden ondergebracht. Het zijn wel cijfers voor de ministeries, zoals men dat nog altijd noemt, dus niet de intern verzelfstandigde agentschappen (IVA’s) met rechtspersoonlijkheid en de externe verzelfstandigde agentschappen (EVA’s). Uit die cijfers, en uit de cijfers die u zelf ter beschikking hebt gesteld op de www.bestuurszaken.be, blijkt dat het totale aantal personeelsleden bij die ministeries sinds 2010 afgerond met 2,5 procent is gedaald. Dat is, zoals wij allemaal weten, het gevolg van de bitter-noodzakelijke besparingen waaraan ook de Vlaamse overheid onderhevig is.

Opvallend is dat het aantal tewerkgestelde jongeren, jonger dan 26, sinds 2010 daalde met bijna 40 procent, van 701 op 14.461 personeelsleden op 31 december 2010 tot 422 op 14.105 op 31 december 2014. Dat zijn grote verschillen.

Minister, ik heb voor u enkele logische vragen. Hoe kunt u die opvallende daling van het aantal jongeren met een job bij onze Vlaamse overheid duiden en verklaren? In die cijfers zijn alleen de dertien ministeries opgenomen. Beschikt u over cijfers van de IVA’s en EVA’s? Het zou wel eens kunnen dat die cijfers een ander en genuanceerder beeld geven, of net niet. Ik had het in mijn inleiding over de aantrekkelijkheid van de Vlaamse overheid als moderne werkgever. Het is zeer belangrijk om dat imago verder uit te dragen, en ook om het om te zetten in de praktijk. Welke initiatieven zult u nemen opdat de Vlaamse overheid specifiek voor jongeren een aantrekkelijke werknemer zou blijven?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Maertens, ik ga u, hoop ik, heel blij maken. Het kan niet altijd alleen de heer Doomst zijn. (Opmerkingen)

Alle gekheid op een stokje, mijnheer Maertens, u hebt mij inderdaad een schriftelijke vraag gesteld over het effect van de tewerkstelling van personeelsleden jonger dan 26 in de dertien ministeries. Dat gaf inderdaad niet zo’n positief beeld. Er was inderdaad een daling. Maar sinds u mij die schriftelijke vraag hebt gesteld, hebben wij niet stilgezeten. U kent ons: het parlement vraagt ons iets en wij treden onmiddellijk in actie. De administratie heeft ondertussen de cijfers van alle entiteiten die onder het Vlaams personeelsstatuut (VPS) vallen. Dat geeft een ander beeld: een stijging in plaats van een daling. Dan blijkt dat ongeveer 4 procent van alle werknemers jonger dan 26 jaar is. Dat is een goed gemiddelde van alle entiteiten. De grootste stijging is er een van 3,9 procent naar 4,2 procent. Dat is zeer goed nieuws. Het klopt dat er bij de dertien ministeries een kleine daling is. Maar als je alles onder het VPS bekijkt, is er een stijging.

De IVA’s en EVA’s vallen onder het VPS. De stijging bij de IVA’s en EVA’s heeft te maken met hun operationele activiteiten. Dat ligt voor de hand. De operationele activiteiten laten toe dat meer jongeren daar kunnen worden tewerkgesteld. Kijk naar het personeelsbestand bij de openbare psychiatrische zorgcentra in Geel en Rekkem, en naar Bloso. Daar is meer dan 10 procent van de werknemers jonger dan 26. Dat is behoorlijk. Ook bij Kind en Gezin en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is het aandeel jongeren opvallend hoger dan bij andere entiteiten.

Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat we nog meer een aantrekkelijke werkgever worden? Ik ben het ermee eens dat we er alles aan moeten doen om een aantrekkelijke werkgever te blijven. We hebben inderdaad belangrijke prijzen gewonnen. Dat is goed voor het imago van de Vlaamse overheid. We moeten dit imago aanhouden. Zo zullen we in de toekomst nog meer prijzen in de wacht kunnen slepen.

In een vorige commissievergadering hadden we het er al over dat we binnen de Vlaamse overheid veel kansen creëren voor stages voor jongeren of jobstudenten. Het is goed om jongeren op deze manier kennis te laten maken met de Vlaamse overheid en hen werkervaring te laten opdoen. De stages zijn heel hard in trek. In de brede Vlaamse overheid, in alles wat onder het VPS valt, waren er in 2014 meer dan 1500 stagiairs tewerkgesteld. Dat is redelijk veel.

U weet dat het Agentschap voor Overheidspersoneel (AGO) vanaf 1 mei 2015 bevoegd zal zijn voor de arbeidsmarktcommunicatie voor de gehele Vlaamse overheid. Het AGO onderzoekt momenteel hoe het deze taak zal opnemen. Ik zal erop toezien dat het hierbij voldoende aandacht besteedt aan de min-26-jarigen, want de toekomst ligt inderdaad heel dikwijls bij de jongeren onder ons.

De heer Maertens heeft het woord.

Minister, dank u voor uw opbeurende antwoord. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht op basis van de cijfers van de ministeries. Maar er is, zoals u zegt, wel een fundamenteel verschil in de operationele diensten. Daar ga je misschien sneller jongeren kunnen aanwerven. We weten dat de zogenaamde lijnmanagers, de topambtenaren, verantwoordelijk zijn voor het aanwervingsbeleid. U moet hen als minister het signaal blijven geven dat investeren in jongeren bijzonder belangrijk is. Het is goed dat de Vlaamse overheid een werkgever is die jongeren kansen geeft, ook al is de inlooptijd van jongere starters misschien iets hoger dan bij anderen. Het blijft een belangrijke taak van de Vlaamse overheid. We moeten allemaal samen dat imago van aantrekkelijke werkgever blijven uitdragen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.