U bent hier

In de kijker

Post-2015 Onwikkelingsagenda Verenigde Naties

De Verenigde Naties stelden een Post-2015 Onwikkelingsagenda op, met daarin aanbevelingen voor duurzame ontwikkeling na 2015. De Vlaamse Regering onderschreef deze doelstellingen. Verschillende leden van de meerderheid dienden samen een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering vragen om werk te maken van deze ontwikkelingsagenda op Vlaams niveau. De leden van de commissie bespreken dit voorstel en stemmen hierover. Parlementair document 158

Verslag

van Wouter Vanbesien aan minister Geert Bourgeois
847 (2014-2015)
van Tine Soens aan minister Geert Bourgeois
1058 (2014-2015)
van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Rik Daems, Karl Vanlouwe, Johan Verstreken en Marc Hendrickx
158 (2014-2015) nr. 1
158 (2014-2015) nr. 3

Agenda

van Wouter Vanbesien aan minister Geert Bourgeois
847 (2014-2015)
van Tine Soens aan minister Geert Bourgeois
985 (2014-2015)
van Karl Vanlouwe aan minister Geert Bourgeois
993 (2014-2015)
van Tine Soens aan minister Geert Bourgeois
1011 (2014-2015)
van Tine Soens aan minister Geert Bourgeois
1058 (2014-2015)
van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Rik Daems, Karl Vanlouwe, Johan Verstreken en Marc Hendrickx
158 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.