U bent hier

In de kijker

Rookmelders

Het decreet van 1 juni 2012 verplicht de installatie van rookmelders in nieuwbouwwoningen en woningen die worden gerenoveerd. Rookmelders blijken immers een efficiënt middel om doden door woningbrand te voorkomen. In vergelijking met buurlanden scoort België op dat vlak echter minder goed. Hoe wil minister Liesbeth Homans dit probleem aanpakken? Zal ze rookmelders verplicht maken in alle woningen, ongeacht de leeftijd ervan? Kan ze andere maatregelen nemen om de woningsterfte door woningbrand terug te dringen?
Vragen van Jelle Engelbosch en Katrien Partyka

Verslag

van Jelle Engelbosch aan minister Liesbeth Homans
749 (2014-2015)
van Willy Segers aan minister Liesbeth Homans
753 (2014-2015)
van Dirk de Kort aan minister Liesbeth Homans
811 (2014-2015)
van Griet Coppé aan minister Liesbeth Homans
793 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
850 (2014-2015)

Agenda

van Jelle Engelbosch aan minister Liesbeth Homans
740 (2014-2015)
van Jelle Engelbosch aan minister Liesbeth Homans
749 (2014-2015)
van Willy Segers aan minister Liesbeth Homans
753 (2014-2015)
van Dirk de Kort aan minister Liesbeth Homans
811 (2014-2015)
van Griet Coppé aan minister Liesbeth Homans
793 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
850 (2014-2015)
van Martine Taelman aan minister Liesbeth Homans
665 (2014-2015)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.