U bent hier

In de kijker

Doelgroepenbeleid

Bepaalde groepen hebben het moeilijk om aan een job te geraken en die ook te houden. Om hun toegang tot de arbeidsmarkt te vergroten, wordt een doelgroepenbeleid gevoerd. De Vlaamse Regering keurde vorige week een conceptnota goed van minister Philippe Muyters over de hervorming van het doelgroepenbeleid: het vernieuwde concept focust op jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Minister Muyters zal over dit concept overleg plegen met de sociale partners, die eerder vorige week ook een akkoord bereikten over de grote principes waaraan volgens hen de hervorming van het doelgroepenbeleid moet voldoen. Daarover wisselen de leden van de commissie van gedachten met minister Muyters en een afvaardiging van de sociale partners.

Video

Verslag

van Miranda Van Eetvelde aan minister Philippe Muyters
818 (2014-2015)
51 (2014-2015)
Externe sprekers
Philippe Muyters (Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport) en Ann Vermorgen (ondervoorzitter SERV en nationaal secretaris ACV)
248 (2014-2015) nr. 1
Bijlage: Conceptnota Doelgroepenbeleid van minister Muyters (pdf)

Agenda

51 (2014-2015)
Externe sprekers
Philippe Muyters (Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport) en Ann Vermorgen (ondervoorzitter SERV en nationaal secretaris ACV)
van Miranda Van Eetvelde aan minister Philippe Muyters
818 (2014-2015)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.